Ngày 31/12/2020, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên TW Đảng: đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ban, ngành; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; các cơ quan chủ quản báo chí Trung ương; cơ quan nghiên cứu, đào tạo về báo chí; lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo, đài trong cả nước; đại diện Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố.

Theo Báo cáo Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021:

Trong năm 2020, công tác chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, nhất là đối với các sai phạm liên quan việc thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc; tình trạng “báo hóa” các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí; Quy hoạch báo chí được triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ; năm 2020 cả nước hiện có 779 cơ quan báo chí, giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019, các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, ngày càng chuyên nghiệp, đội ngũ phóng viên, nhà báo được tăng cường bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong tình hình mới; Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân; Góp phần cùng các ngành, các cấp và cả nước thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa giữ vững tăng trưởng kinh tế-xã hội. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng và cả thế giới; Công tác quy hoạch quản lý báo chí đã căn bản được thực hiện tốt và tiếp tục có sự đánh giá, rà soát điều chỉnh để báo chí phát triển đúng định hướng. Phó Thủ tướng mong muốn báo chí trước sức ép của mạng xã hội, internet... cần có được các giải pháp phù hợp và có sự vào cuộc của các cơ quan chủ quản từ Chính phủ, Trung ương đến địa phương, đồng thời cũng chia sẻ với những khó khăn của các cơ quan báo chí trong việc thực hiện chế độ tự chủ trong hoạt động của mình.

Hội nghị đã dành thời gian nghe tham luận về kinh nghiệm tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng của Báo Nhân Dân; đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ của Đài Truyền hình Việt Nam; Nâng cao chất lượng quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan trên địa bàn của Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó vai trò của báo chí luôn đi đầu trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Báo chí đã thông tin truyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm chú trọng, có chiều sâu, tạo được sức lan tỏa, khắc phục được khuynh hướng coi nhẹ biểu dương mà nặng về phê phán, thổi phồng, bảo đảm thông tin tích cực trên báo chí; Việc góp ý vào các văn kiện dự thảo trình Đại hội XIII của Đảng đã được các cơ quan báo chí chủ động thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; Báo chí tích cực thông tin tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch thật sự có chuyển biến rõ nét, nhất là thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tiền đồ của đất nước. Công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được báo chí phản ánh sinh động, hiệu quả; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng quản lý báo chí, công tác Hội nhà báo có chuyển biến tích cực theo hướng chủ động, kịp thời, bám sát thực tiễn, kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, nhất là việc thực hiện tôn chỉ mục đích, đưa thông tin sai sự thật, không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc. Việc triển khai quy hoạch  phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã cơ bản đúng phương án và lộ trình đề ra vì mục tiêu chung xây dựng một nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại và lành mạnh.

Đồng chí khẳng định, qua nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, báo chí đã có một bước chuyển căn bản, vững chắc trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, có tiến bộ rõ rệt trong nhận thức, trong thực hiện chức năng nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả của báo chí trong công tác tuyên truyền và định hướng dư luận, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Đồng thời, đồng chí cũng chỉ rõ công tác báo chí năm 2020 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần phải nghiêm túc khắc phục; một số cơ quan báo chí chậm đổi mới, chưa theo kịp tình hình phát triển hiện nay; các cấp Hội nhà báo chưa phát huy hết trách nhiệm trong việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên, có biểu hiện trông chờ việc xử lý các vi phạm đạo đức nghề nghiệp của hội viên; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động báo chí chưa thường xuyên, liên tục, kết quả xử lý chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi sai phạm; tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan báo chí vẫn tiếp diễn mặc dù đã được nhắc nhở, tình trạng liên kết chi phối nội dung hoạt động báo chí đã được nhận diện, chỉ ra nhưng khắc phục chưa hiệu quả; Việc quản lý phóng viên, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên còn lỏng lẻo, tình trạng phóng viên, cộng tác viên bị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý, truy tố xét xử vì động cơ trục lợi ngày càng tăng; công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí chưa được coi trọng đúng mức.

Nhân dịp này Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền báo chí năm 2020.

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu