Luật Đấu thầu
Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu

Quốc hội ban hành Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005, số hiệu 61/2005/QH11.

 

Lên đầu