Thứ ba, 16/07/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 16/07/2024 Bảo vệ bản quyền nội dung

Thứ sáu, 01/11/2019

Cảnh báo và xử lý vi phạm bản quyền phim Lật mặt: Nhà có khách

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bản quyền trên phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục PTTH&TTĐT tiếp nhận khiếu nại vi phạm vi phạm bản quyền phim Lật mặt: Nhà có khách do Công ty TNHH Lý Hải Production sản xuất trên 9 websites: vtv16.tv, yeuphimmoi.com, xemphimso.tv, hupphim.com, phimgi.net, phimnhe.net, muot.tv, phimdayne.com, fansubvn.com; đánh giá mức độ vi phạm, Cục PTTH&TTĐT yêu cầu chủ sở hữu 9 websites gỡ bỏ toàn bộ các nội dung vi phạm pháp luật về bản quyền và không được phép vi phạm các nội dung tương tự trong tương lai. Đồng thời Cục PTTH&TTĐT sẽ phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm của các websites nêu trên theo qui định của pháp luật.

Trường hợp chủ sở hữu websites có kiến nghị, vui lòng liên hệ qua email copyright-reports@mic.gov.vn

ictvietnam.vn