Thứ bảy, 02/12/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ bảy, 02/12/2023 Bảo vệ bản quyền nội dung

Thứ năm, 09/04/2020

Cảnh báo websites vi phạm bản quyền phim truyền hình thuộc sở hữu của Đài Truyền hình Việt Nam

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bản quyền trên phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; qua công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị vi phạm, 4 websites: motphim.net, phimhot.org, phimnhanh.tv, xemvtv.net đã vi phạm bản quyền phim truyền hình thuộc sở hữu của Đài THVN

Căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý đối với hành vi vi phạm bản quyền, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử sẽ phối hợp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet trong nước (các ISP) để triển khai biện pháp kỹ thuật chặn truy cập 4 websites nêu trên tại Việt Nam.

Trường hợp chủ sở hữu websites có kiến nghị, vui lòng liên hệ qua email: copyright-reports@mic.gov.vn.

BBT