Ghi chú:

- Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình của Công ty Cổ phần truyền dẫn, phát sóng truyền hình đồng bằng Sông Hồng tại Quyết định số 972/QĐ-BTTTT ngày 25/6/2018.

- Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình công nghệ cáp (tương tự, số) của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT tại Quyết định số 970/QĐ-BTTTT ngày 25/6/2018.

- Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền công nghệ cáp IPTV của Công ty Cổ phần truyền thông Hanel tại Quyết định số 971/QĐ-BTTTT ngày 25/6/2018.

- Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trên mạng Internet của Công ty TNHH Nội dung số PEGA tại Quyết định số 970/QĐ-BTTTT ngày 26/6/2019.

- Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trên mạng Internet của Công ty Cổ phần SCTV Nội dung số tại Quyết định số 1230/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2020.

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu