Thứ ba, 16/07/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 16/07/2024 Danh sách cấp phép

Thứ hai, 31/01/2022

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng (Tính đến hết tháng 12/2021)

Tải danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng và danh sách các trò chơi được cấp tại đây: Download 

Tải danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng và danh sách các trò chơi đã dừng cấp tại đây: Download 

(Xin cảm ơn)

abei.gov.vn