TT TÊN TRÒ CHƠI TÊN ĐƠN VỊ  SỐ QUYẾT ĐỊNH NGÀY CẤP
1 Tân Thiên Long Công ty CP VNG 1735/QĐ-BTTTT 20/10/2015
2 Chinh Đồ Công ty CP VCCORP 1785/QĐ-BTTTT 26/10/2015
3 Thần Thoại Võ Lâm Công ty CP Dịch vụ một thế giới 1786/QĐ-BTTTT 26/10/2015
4 Câu chuyện hiệp sỹ (Thời đại hiệp sỹ) Công ty TNHH TEAMOBI 2034/QĐ-BTTTT 19/11/2015
5 Cửu Âm Chân Kinh Công ty cổ phần trực tuyến GOSU 2474/QĐ-BTTTT 29/12/2015
6 Vũ Điệu Đam Mê Công ty TNHH TEAMOBI 01/QĐ-BTTTT 1/4/2016
7 Đại Hải trình Công ty TNHH Teamobi 72/QĐ-BTTTT 18/01/2016
8 Chú bé rồng Công ty TNHH Teamobi 70/QĐ-BTTTT 18/01/2016
9 Sơn Tinh Thủy Tinh Công ty TNHH Teamobi 414/GP-BTTTT 25/3/2016
10 Anh Hùng ánh sáng Công ty TNHH Teamobi 416/GP-BTTTT 25/3/2016
11 Chiến binh rồng Công ty TNHH Teamobi 438/GP-BTTTT 29/3/2016
12 Thương Khung Chi Mộng Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh 979/QĐ-BTTTT 8/6/2016
13 Chiến thần Tam Quốc Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh 1145/QĐ-BTTTT 30/6/2016
14 Gun Pow Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh 2144/QĐ-BTTTT 1/2/2016
15 Thời đại của các bộ tộc Công ty CP Truyền thông VNNPLUS 245/QĐ-BTTTT 22/2/2016
16 Tam quốc chiến Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 172/QĐ-BTTTT 2/1/2016
17 Ngọa Hổ Tàng Long Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 876/QĐ-BTTTT  25/5/2016
18 Bá Vương Chi Mộng Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 875/QĐ-BTTTT  25/5/2016
19 Đại chiến tam quốc Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 874/QĐ-BTTTT  25/5/2016
20 Đao Phong Vô song Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 854/QĐ-BTTTT  24/5/2016
21 AU MOBILE Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 415/QĐ-BTTTT 25/3/2016
22 Bách chiến Mobile Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 997/QĐ-BTTTT 9/6/2016
23 Huyền thoại MOBA Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 1018/QĐ-BTTTT 13/6/2016
24 Mang Huyền thoại Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 1101/QĐ-BTTTT 27/6/2016
25 BOOM Mobile Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 2076/QĐ-BTTTT 24/11/2016
26 Thiên thư VTC Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 2222/QĐ-BTTTT 14/12/2016
27 Kiếm Khách Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 2223/QĐ-BTTTT 14/12/2016
28 Võ Lâm Tái Khởi Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 2225/QĐ-BTTTT 14/12/2016
29 Cờ tương, cờ vua, cờ úp Công ty CP Giải pháp và Dịch vụ Viễn thông Việt Nam 452/GP-BTTTT 30/3/2016
30 Đế vương bá nghiệp Công ty cổ phần Dịch vụ Một thế giới 500/GP-BTTTT 4/4/2016
31 Hồi đáo tam quốc Công ty cổ phần Dịch vụ Một thế giới 498/GP-BTTTT 4/4/2016
32 Thiên cục Công ty cổ phần Một thế giới 724/GP-BTTTT 6/5/2016
33 Vạn tướng trận Công ty cổ phần Một thế giới 2079/GP-BTTTT 24/11/2016
34 Vô song kiếm Công ty cổ phần
 Trò chơi Vega
255/QĐ-BTTTT  25/02/2016
35 Kim Dung Truyện CT CP trò chơi Vega 499/GP-BTTTT 4/4/2016
36 Chân long 2016 CT CP trò chơi Vega 838/QĐ-BTTTT 20/5/2016
37 Bát giới truyện CT CP trò chơi Vega 850/QĐ-BTTTT 23/5/2016
38 OPPA Tam Quốc CT CP trò chơi Vega 1053/QĐ-BTTTT 17/6/2016
39 Lục Địa Rồng CT CP trò chơi Vega 1102/QĐ-BTTTT 27/6/2016
40 Mộng vương quyền 3D CT CP Funtap 491/GP-BTTTT 4/4/2016
41 Quyền vương 98 Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Bình Minh 725/GP-BTTTT 6/5/2016
42 Tây Thiên ký Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Bình Minh 2143/GP-BTTTT 1/12/2016
43 THIÊN THƯ CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 684/GP-BTTTT 29/4/2016
44 Thiên long bát bộ web CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 686/GP-BTTTT 29/4/2016
45 Kiếm Vũ CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 842/QĐ-BTTTT 23/5/2016
46 Võ Lâm Chi Mộng 2 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 934/QĐ-BTTTT 1/6/2016
47 Khu Vườn trên mây CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 1101/QĐ-BTTTT 27/6/2016
48 Ngọa Long MOBILE CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 1110/QĐ-BTTTT 28/6/2016
49 Nông trại Vui vẻ CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 1148/QĐ-BTTTT 30/6/2016
50 Phong Vân 3D CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 251/QĐ-BTTTT 22/6/2016
51 Võ lâm truyền kỳ Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 2220/QĐ-BTTTT 14/12/2016
52 Reign of Warlords CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 2221/QĐ-BTTTT 14/12/2016
53 Vũ Cực CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 2314/QĐ-BTTTT 26/12/2016
54 Luyện rồng Công ty cổ phần VCCorp 758/GP-BTTTT 10/5/2016
55 Độc cô cửu kiếm Công ty cổ phần VCCorp 2142/GP-BTTTT 1/12/2016
56 Hoa Thiên cốt Công ty VTC Công nghệ và nội dung số 766/GP-BTTTT 11/5/2016
57 Chân Long VTC Công ty VTC Công nghệ và nội dung số 1154/GP-BTTTT 30/6/2016
58 Long Tướng 3D Công ty VTC Công nghệ và nội dung số 1122/GP-BTTTT 30/6/2016
59 Vua hải tặc CTCP Giải trí 568E 780/GP-BTTTT 13/5/2016
60 Naruto CTCP Giải trí 568E 985/GP-BTTTT 8/6/2016
61 Phong vân  Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh 803/QĐ-BTTTT 18/5/2016
62 Ngôi sao hoàng cung Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh 2130/QĐ-BTTTT 30/11/2016
63 Gunni Mobi
(Gunny Mobi)
Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh 2131/QĐ-BTTTT
(928/QĐ-BTTTT)
11/30/2016
(18/6/2018)
64 Ngôi sao thời trang Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  845/QĐ-BTTTT 23/5/2016
65 Tam Giới đại chiến Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  976/QĐ-BTTTT 8/6/2016
66 Thịnh Thế Tam Quốc Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  1030/QĐ-BTTTT 14/6/2016
67 ICá Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  1103/QĐ-BTTTT 27/6/2016
68 Phong Vân Truyền kỳ Công ty cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam 937/QĐ-BTTTT 2/6/2016
69 X- Tam Quốc Công ty cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam 938/QĐ-BTTTT 2/6/2016
70 Chiến thần Công ty cổ phần trực tuyến GOSU 1052/QĐ-BTTTT 17/6/2016
71 Sở Lưu Hương Công ty cổ phần trực tuyến GOSU 2050/QĐ-BTTTT 22/11/2016
72 2!Dan Công ty cổ phần trực tuyến GOSU 2272/QĐ-BTTTT 29/12/2016
73 Đại Anh Hùng Công ty cổ phần trực tuyến GOSU 2270/QĐ-BTTTT 29/12/2016
74 Nghĩa khí vô song Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ trực tuyến OnPlay 1149/QĐ-BTTTT 30/6/2016
75 Thiên Hạ Chi Vương Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ trực tuyến OnPlay 2075/QĐ-BTTTT 24/11/2016
76 Loạn thế tam quốc Công ty cổ phần GAMOTA 1150/QĐ-BTTTT 30/6/2016
77 Liên quân mobile Công ty cổ phần Giải trí và Thể thao điện tử Việt Nam 1988/QĐ-BTTTT 15/11/2016
78 Tam Quốc truyền kỳ Công ty cổ phần dịch vụ Vĩnh Xuân 2018/QĐ-BTTTT 18/11/2016
79 Bắn Cá Phát Lộc Công ty cổ phần Bạch Tuộc Số 2269/QĐ-BTTTT 19/12/2016
80 Hiệp Khách Hành  Công ty Cổ phần VNG 2360/QĐ-
BTTTT
30/12/2016
81 Tào Tháo Truyện Công ty cổ phần Truyền thông VMG 47/QĐ-BTTTT 13/01/2017
82 Võ Lâm Minh Chủ Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 48/QĐ-BTTTT 13/1/2017
83 Mộng Bá Vương Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 58/QĐ-BTTTT 17/1/2017
84 Tào Tháo Truyện Công ty cổ phần Truyền thông VMG 47/QĐ-BTTTT 13/1/2017
85 Công Thành Xưng Đế Công ty TNHH Dịch vụ số Phượng Hoàng Việt 63/QĐ-BTTTT 19/1/2017
86 Lang Gia Bảng Công ty TNHH Dịch vụ số Phượng Hoàng Việt 64/QĐ-BTTTT 19/1/2017
87 Onepiece online Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến Vĩnh Xuân 107/QĐ-BTTTT 07/02/2017
88 Tam quốc Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ trực tuyến OnPlay 118/QĐ-BTTTT 08/02/2017
89 Chinh đồ 1 Mobile Công ty Cổ phần
VNG
150/QĐ-BTTTT 17/02/2017
90 7 Viên Ngọc rồng Công ty Cổ phần trò chơi Vega 158/QĐ-BTTTT 16/02/2017
91 Cờ tướng  Công ty VTC Công nghệ và nội dung số 222/QĐ-BTTTT 28/02/2017
92 Cờ Caro Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số 225/QĐ-BTTTT 01/3/2017
93 Hotsteps Công ty Cổ phần truực tuyến CMN Việt Nam 227/QĐ-BTTTT 01/3/2017
94 Pokiwar Công ty Cổ phần truực tuyến CMN Việt Nam 240/QĐ-BTTTT 03/3/2017
95 Nhất thống giang hồ Công ty Cổ phần VNG 341/QĐ-BTTTT 17/3/2017
96 Tứ Đại Danh Bổ Công ty Cổ phần Gamota 435/QĐ-BTTTT 28/3/2017
97 Thời loạn Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  446/QĐ-BTTTT 30/3/2017
98 Anh Hùng Ma Vực Công ty TNHH 1618Play 449/QĐ-BTTTT 30/3/2017
99 Farmery Công ty Cổ phần VNG 450/QĐ-BTTTT 30/3/2017
100 Audition love Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 452/QĐ-BTTTT 30/3/2017
101 Cờ Tỷ phú Công ty Cổ phần VNG 453/QĐ-BTTTT 30/3/2017
102 Đế vương truyền kỳ Công ty Cổ phần
VTC Dịch vụ Di động
491/QĐ-BTTTT 30/3/2017
103 Thiên tử 3D Công ty VTC Công nghệ và nội dung số 521/QĐ-BTTTT 11/4/2017
104 Học viện Ninja Công ty Cổ phần trò chơi Vega 534/QĐ-BTTTT 14/4/2017
105 Cửu Châu Vô Song Công ty Cổ phần Joymi Entertainment 535/QĐ-BTTTT 14/4/2017
106 Thanh Minh Kiếm Công ty cổ phần trực tuyến GOSU 556/QĐ-BTTTT 20/4/2017
107 Võ lâm truyền kỳ - Web Công ty cổ phần VNG  661/QĐ-BTTTT 5/5/2017
108 Đại Chiến Xích Bích Công ty TNHH
1618play
735/QĐ-BTTTT  18/5/2017
109 Xích Bích 3D Công ty Cổ phần Funtap 754/QĐ-BTTTT 23/5/2017
110 Võ lâm truyền kỳ web Công ty Cổ phần VNG 661/QĐ-BTTTT 5/5/2017
111 Crosfire Legends Công ty Cổ phần VNG 812/QĐ-BTTTT 29/5/2017
112 Tập Kích Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 820/QĐ-BTTTT 30/5/2017
113 Truy kích Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 820/QĐ-BTTTT 30/5/2017
114 Kiếm thế truyền kỳ Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 828/QĐ-BTTTT 31/5/2017
115 Kiếm Vũ  Công ty Cổ phần VNG 842/QĐ-BTTTT 23/5/2017
116 Đại Kiếm Vương Công ty cổ phần VNG  881/QĐ-BTTTT 29/5/2017
117 Quan Vân Trường Mobile Công ty VTC Công nghệ và nội dung số 907/QĐ-BTTTT 14/6/2017
118 Tam quốc Moba Công ty VTC Công nghệ và nội dung số 908/QĐ-BTTT 14/6/2017
119 Tiểu Bá Vương Công ty Cổ phần trò chơi Vega 909/QĐ-BTTTT 14/6/2017
120 Thiên địa vô song Công ty VTC Công nghệ và nội dung số 916/QĐ-BTTTT 14/6/2017
121 Thiện nữ Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh 1037/QĐ-BTTTT 30/6/2017
122 Đại chiến tam giới Công ty TNHH 1618Play 1040/QĐ-BTTTT 30/6/2017
123 Linh Vương truyền kỳ Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến Vĩnh Xuân 1043/QĐ-BTTTT 30/6/2017
124 Kiếm vương chi mộng Công ty Cổ phần Funtap 1046/QĐ-BTTTT 30/6/2017
125 Tam quốc GO Công ty Cổ phần Funtap 1047/QĐ-BTTTT 30/6/2017
126 Tam quốc
quần hùng
Công ty Cổ phần phát triển trò chơi và giải pháp công nghệ 1124/QĐ-BTTTT 10/7/2017
127 Phục kích Công ty VTC Công nghệ và nội dung số 1173/QĐ-BTTTT 17/7/2017
128 Kiếm hiệp truyền kỳ Công ty Cổ phần Gamota 1174/QĐ-BTTTT 17/7/2017
129 Xuất kích Công ty VTC Công nghệ và nội dung số 1192/QĐ-
BTTTT
19/7/2017
130 Đại chiến Thần ma Công ty TNHH 1618Play 1228/QĐ-BTTTT 26/7/2017
131 Huyết chiến Tam Quốc Công ty TNHH
Nội dung số Nguyên Bảo
1229/QĐ-BTTTT 26/7/2017
132 Boom Bá Online Công ty TNHH MYG 1230/QĐ-BTTTT 27/7/2017
133 Tru Tiên kiếm Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 1310/QĐ-BTTTT 09/8/2017
134 OMG 3Q Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh 1313/QĐ-BTTTT 09/8/2017
135 Tru Tiên 3D Mobile Công ty Cổ phần Gamota 1343/QĐ-BTTTT 14/8/2017
136 Mộng Võ Lâm Công ty cổ phần VCCorp 1357/QĐ-BTTTT 15/8/2017
137 Cửu âm truyền kỳ Công ty cổ phần trực tuyến GOSU 1361/QĐ-BTTTT 16/8/2017
138 Thông thiên Tây Du Gamota Công ty Cổ phần Gamota 1364/QĐ-BTTTT 16/8/2017
139 Công thành tam quốc Công ty Cổ phần Gamota 1365/QĐ-BTTTT 16/8/2017
140 Đường môn kỳ hiệp Công ty Cổ phần Funtap 1413/QĐ-BTTTT 28/8/2017
141 Siêu sao đại chiến Công ty Cổ phần Funtap 1414/QĐ-BTTTT 28/8/2017
142 Thần Tiên kiếp Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  1437/QĐ-BTTTT 30/8/2017
143 Phi long tại thiên Công ty cổ phần VCCorp 1452/QĐ-BTTTT 31/8/2017
144 Game of Dragons Công ty cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam 1476/QĐ-BTTTT 01/9/2017
145 Làng lá mobile Công ty Cổ phần Giải trí VGG 1489/QĐ-BTTTT 06/9/2017
146 One Piece Đại chiến Công ty Cổ phần Giải trí VGG 1490/QĐ-BTTTT 06/9/2017
147 Bảy viên ngọc rồng web Công ty Cổ phần Giải trí VGG 1491/QĐ-BTTTT 06/9/2017
148 Hiệp khách Công ty Cổ phần Gamota 1510/QĐ-BTTTT 07/9/2017
149 Tiên nghịch Công ty Cổ phần Gamota 1511/QĐ-BTTTT 07/9/2017
150 Nhật ký tình yêu Công ty Cổ phần Gamota 1513/QĐ-BTTTT 07/9/2017
151 Vương tọa chiến tranh Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến Vĩnh Xuân 1514/QĐ-BTTTT 07/9/2017
152 Au Mobi Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh 1582/QĐ-BTTTT 22/9/2017
153 Bida đỏ Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 1592/QĐ-BTTTT 25/9/2017
154 Phàm Nhân Tu Tiên Công ty Cổ phần VNG 1593/QĐ-BTTTT 25/9/2017
155 Kỵ Sĩ rồng Công ty Cổ phần
VCCorp
1689/QĐ-BTTTT 10/10/2017
156 Công thành chiến Công ty cổ phần VCCorp 1691/QĐ-BTTTT 10/10/2017
157 Nữ hoàng thời trang Công ty cổ phần VCCorp 1692/QĐ-BTTTT 10/10/2017
158 Anh hùng võ lâm Công ty TNHH 1618Play 1728/QĐ-BTTTT 12/10/2017
159 Mu Online web Công ty Cổ phần VNG 1729/QĐ-BTTTT 12/10/2017
160 Võ thánh Công ty cổ phần VCCorp 1730/QĐ-BTTTT 12/10/2017
161 Thiên hạ 3D Công ty Cổ phần
Gamota
1770/QĐ-BTTTT 18/10/2017
162 Bleach online Công ty Cổ phần Tiêu điểm Việt Nam 1774/QĐ-BTTTT 18/10/2017
163 Dream world 3D Công ty Cổ phần
Gamota
1778/QĐ-BTTTT 18/10/2017
164 Kiếm đạo phong vân Công ty Cổ phần
Gamota
1779/QĐ-BTTTT 18/10/2017
165 MU Origin-VN Công ty Cổ phần phần mềm Hy vọng 1781/QĐ-BTTTT 18/10/2017
166 Thú vương đại chiến Công ty Cổ phần
 Funtap
1936/QĐ-BTTTT 09/11/2017
167 Thợ săn linh hồn Công ty Cổ phần
 Funtap
1937/QĐ-BTTTT 09/11/2017
168 Hiệp khách giang hồ Công ty TNHH MYG 1938/QĐ-BTTTT 09/11/2017
169 Đại Minh Chủ Công ty cổ phần VCCorp 1939/QĐ-BTTTT 09/11/2017
170 Ngộ Không truyền kỳ Công ty cổ phần VCCorp 1940/QĐ-BTTTT 09/11/2017
171 Cửu dương thần công Công ty cổ phần VCCorp 1941/QĐ-BTTTT 09/11/2017
172 Âm dương sư Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Bình Minh 1955/QĐ-BTTTT 10/11/2017
173 Ngạo kiếm Công ty Cổ phần VCCorp 1968/QĐ-BTTTT 13/11/2017
174 Đông tà tây độc Công ty Cổ phần VCCorp 1969/QĐ-BTTTT 13/11/2017
175 360Mobi Ngôi sao bộ lạc Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo 1971/QĐ-BTTTT 13/11/2017
176 Quân đoàn huyền thoại Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động 2096/QĐ-BTTTT 22/11/2017
177 Võ lâm tuyệt kỹ
(Võ lâm thiên hạ Mobile)
Công ty Cổ phần VGP 2222/QĐ-BTTTT
(1245/QĐ-BTTTT)
04/12/2017
(26/72/2018)
178 Đại đường võ lâm Công ty Cổ phần VNG 2235/QĐ-BTTTT 05/12/2017
179 Đả tam quốc Công ty TNHH MYG 2237/QĐ-BTTTT 05/12/2017
180 Lục giới tranh bá Công ty TNHH 1618PLAY  2235/QĐ-BTTTT 14/12/2017
181 Tam quốc phán xử Công ty CP VGP  2253/QĐ-BTTTT   07/12/2017
182 Chí Tôn Võ Lâm Công ty CP VGP 2254/QĐ-BTTTT  07/12/2017
183 Thông Thiên Mobile Công ty CP VGP 2255/QĐ-BTTTT   07/12/2017
184 Vua Trò chơi
(Yugi H5)
Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  2326//QĐ-BTTTT
(903/QĐ-BTTTT)
14/12/2017
(13/6/2018)
185 Trò chơi sinh tồn Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Thiên Bình  2361/QĐ-BTTTT 21/12/2017
186 Độc Cô Cầu Bại Công ty cổ phần VCCORP  2378/QĐ-BTTTT 22/12/2017
187 Phàm Nhân Tu Tiên Công ty cổ phần VCCORP  2379/QĐ-BTTTT 22/12/2017
188 Hero Đại chiến Công ty cổ phần Trò chơi Vega  2434/QĐ-BTTTT 29/12/2017
189 GunBoundM-VNG Công ty cổ phần VNG  2439/QĐ-BTTTT 29/12/2017
190 FF Racing
- Đua Xe địa hình
Công ty VTC
 Công nghệ và nội dung số
2440/GP-BTTTT 29/12/2017
191 Bắn Tiên cá Cty TNHH Dầu Tư Bảo Ninh 21/QĐ-BTTTT 9/1/2018
192 INUYASHA Cty CP TT CMN Việt Nam 26/QĐ-BTTTT 11/1/2018
193 360MOBI ngôi sao bóng đa Cty TNHH Nguyên Bảo 30/QĐ-BTTTT 11//1/2018
194 Sân cỏ huyền thoại Cty CP Giải trisw và TT Điện tử VN 33/QĐ-BTTTT 12/1/2018
195 Phá Thiên Nhất Kiếm Cty CP Gamota 34/QĐ-BTTTT 12/1/2018
196 Anh Hùng xạ điêu Cty CP Gamota 35/QĐ-BTTTT 12/1/2018
197 Tần kiếm
(Thiên Long Kiếm)
Cty CP Gamota 36/QĐ-BTTTT
(913/QĐ-BTTTT)
12/1/2018
(14/6/2018)
198 Đấu Tiên Đài Cty CP VNG 61/QĐ-BTTTT 18/1/2018
199 Tào tháo PK Cty CP VGP 66/QĐ-BTTTT 22/1/2018
200 Học Viện thú cưng Cty CP VGP 67/QĐ-BTTTT 22/1/2018
201 Liên quan Manga Cty CP VGP 68/QĐ-BTTTT 22/1/2018
202 Cửu thiên phong thần Cty CP TT CMN Việt Nam 73/QĐ-BTTTT 23/1/2018
203 Manga5 Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh 87/QĐ-BTTTT 25/1/2018
204 2 cá Cty CP VNG 88/QĐ-BTTTT 25/1/2018
205 Ngạo kiếm kỳ duyên Cty CP Funtap 99/QĐ-BTTTT 26/1/2018
206 Đấu trường Haki Cty CP Funtap 100/QĐ-BTTTT 26/1/2018
207 Chiến kị tiên phong Cty CP VCCorp 143/QĐ-BTTTT 2/2/2018
208 Vua Triệu hồi Cty CP Funtap 150/QĐ-BTTTT 8/2/2018
209 Tam Quốc tướng Cty CP Bạch Tuộc số 203/QĐ-BTTTT 9/2/2018
210 3QVL-Vua Tam Quốc GO Công ty Cổ phần VGP 205/QĐ-BTTTT 9/2/2018
211 Rules Of Survival Công ty TNHH Nội dung Số Nguyên Bảo 206/QĐ-BTTTT 9/2/2018
212 Tiệm Bánh Hoàng Tử  Công ty cổ phần Funtap 228/QĐ-BTTTT 12/2/2018
213 Hải tặc bóng đêm Cty CP VCCorp 232/QĐ-BTTTT 12/2/2018
214 Thợ săn cá Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật và Dịch vụ trực tuyến TPC 237/QĐ-BTTTT 13/2/2018
215 Kiếm khách Giang hồ Cty TNHH 1618Play 285/QĐ-BTTTT 5/3/2018
216 Săn rồng vàng Công ty TNHH Dịch vụ trực tuyến Hoàng Linh 315/QĐ-BTTTT 8/3/2018
217 Luận kiếm giang hồ Công ty Cổ phần Trò chơi Vega  434/QĐ-BTTTT 29/3/2018
218 Cửu âm 3D Cty CP VNG 453/QĐ-BTTTT 2/4/2018
219 SGN Cuộc đua bất tận Cty TNHH Teamobi 458/QĐ-BTTTT 2/4/2018
220 A Tào Đứng Lại Công ty Cổ phần Giải trí YGame  459/QĐ-BTTTT 2/4/2018
221 Loong Online Công ty TNHH Châu Á Mềm  460/QĐ-BTTTT 2/4/2018
222 Võ Lâm anh hùng truyện Cty CP VCCorp 487/QĐ-BTTTT 5/4/2018
223 Haki tối thượng Công ty Cổ phần Funtap  561/QĐ-BTTTT 19/4/2018
224 Hoành tảo tam quốc Công ty Cổ phần Funtap  562/QĐ-BTTTT 19/4/2018
225 Vua tam quốc Công ty Cổ phần Funtap  563/QĐ-BTTTT 19/4/2018
226 Bóng rổ Mobi Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh 570/QĐ-BTTTT 20/4/2018
227 Ngạo kiếm H5 Cty CP VNG 571/QĐ-BTTTT 20/4/2018
228 Big city H5 Cty TNHH Giải trí Long Đỉnh 572/QĐ-BTTTT 20/4/2018
229 Chúa nhẫn truyền kỳ Công ty TNHH Giải trí N9  573/QĐ-BTTTT 20/4/2018
230 Phi tiên Mobile Công ty Cổ phần Giải trí YGame  574/QĐ-BTTTT 20/4/2018
231 Rồng Chiến Cty TNHH Đầu Tư Bảo Ninh 575/QĐ-BTTTT 20/4/2018
232 Vĩnh Hằng kỷ nguyên Công ty Cổ phần ASM  576/QĐ-BTTTT 20/4/2018
233 Ngạo thiên Mobile Cty CP Gamota 577/QĐ-BTTTT 20/4/2018
234 Arale Cty CP VNG 661/QĐ-BTTTT 8/5/2018
235 Lineage 2: Huyền Thoại Trở Lại Cty CP VTC trực tuyến  723/QĐ-BTTTT 15/5/2018
236 Kinh điển tam quốc Cty CP Funtap 724/QĐ-BTTTT 15/5/2018
237 Ma kiếm sinh tử Cty CP VTC DV di động 734/QĐ-BTTTT 16/5/2018
238 Đấu Trường Vainglory Cty CP Gamota 735/QĐ-BTTTT 16/5/2018
239 Tam quốc quần hùng truyên Cty TNHH SoHa 760/QĐ-BTTTT 18/5/2018
240 Trường Sinh Quyết Cty CP VNG 761/QĐ-BTTTT 18/5/2018
241 Cờ Thủ  Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ Đô 797/QĐ-BTTTT 25/5/2018
242 Bida online Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ Đô 799/QĐ-BTTTT 25/5/2018
243 Thế giới ngầm Cty CP DV Một Thế Giới 809/QĐ-BTTTT 29/5/2018
244 Thần vương mobile Cty CP DV Một Thế Giới 810/QĐ-BTTTT 29/5/2018
245 Liên minh DOA Cty CP DV Một Thế Giới 811/QĐ-BTTTT 29/5/2018
246 Thái kiếm cực Cty TNHH Giải trí Long Đỉnh 860/QĐ-BTTTT 5/6/2018
247 Hiệp khách H5 Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh 861/QĐ-BTTTT 5/6/2018
248 Cửu Dương VNG Cty CP VNG 863/QĐ-BTTTT 6/6/2018
249 Đại thiên sứ Mobile-FT Cty CP Funtap 868/QĐ-BTTTT 6/6/2018
250 Huyền Thoại Tam Quốc Công ty TNHH 1618Play  869/QĐ-BTTTT 6/6/2018
251 Cờ Tướng, Cờ Úp Online - Kỳ Vương Công ty Cổ phần VGP  880/QĐ-BTTTT 7/6/2018
252 Tam Quốc liên kích Cty TNHH SoHa 886/QĐ-BTTTT 8/6/2018
253 Võ Thần 3D Cty CP Trò chơi Ve Ga 887/QĐ-BTTTT 8/6/2018
254 Vua Thủy Chiến Cty CP Funtap 888/QĐ-BTTTT 8/6/2018
255 Thiên long kiếm Cty CP Gamota 913/QĐ-BTTTT 14/6/2018
256 Loạn chiến tam quốc Cty VTC CN& ND số 941/QĐ-BTTTT 19/6/2018
257 Dragon Nest VNG Cty CP VNG 963/QĐ-BTTTT 22/6/2018
258 Hiệp Khách Giang Hồ Mobile Gamota Cty CP Gamota 999/QĐ-BTTTT 28/6/2018
259 MU Strongest Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh 1005/QĐ-BTTTT 29/6/2018
260 Mã đạp thiên quân Cty Cp TT GoSu 1006/QĐ-BTTTT 29/6/2018
261 Bắn cá 999 Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ viễn thông và thông tin Hoàng Lê  1007/QĐ-BTTTT 29/6/2018
262 Hesman Cty Cp TT GoSu 1008/QĐ-BTTTT 29/6/2018
263 Teen Du ký Cty CP Mobiz 1054/QĐ-BTTTT 4/7/2018
264 Mộng Kiếm Hiệp Cty CP Mobiz 1056/QĐ-BTTTT 5/7/2018
265 Mobile Legends: Bang Bang VNG; Cty CP VNG 1125/QĐ-BTTTT 6/7/2018
266 Ngự Long Truyền Kỳ Cty CP Trò chơi Ve Ga 1131/QĐ-BTTTT 9/7/2018
267 Kiếm động cửu thiên Cty CP VTC DV di động 1132/QĐ-BTTTT 9/7/2018
268 Tiên Kiếm Cty TNHH Châu Á Mềm 1154/QĐ-BTTTT 11/7/2018
269 NarutoH5 Cty TNHH Giải trí Long Đỉnh 1155/QĐ-BTTTT 11/7/2018
270 360Mobi Mộng Hoàng Cung Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh 1208/QĐ-BTTTT 20/7/2018
271 đại Chiến hạm Cty CP Funtap 1209/QĐ-BTTTT 20/7/2018
272 Liên quân Poke Cty CP Funtap 1210/QĐ-BTTTT 20/7/2018
273 Kỷ Nguyên Ma thần Cty TNHH 1618Play 1212/QĐ-BTTTT 20/7/2018
274 Huyết chiến thiên hạ Cty CP VCCorp 1213/QĐ-BTTTT 20/7/2018
275 Đấu Hiệp Cty CP DV TT Vĩnh Xuân 1221/QĐ-BTTTT 20/7/2018
276 Võ thần Vô song Cty CP VCCorp 1222/QĐ-BTTTT 20/7/2018
277 Huynh đệ ta đến đây Cty TNHH SoHa 1281/QĐ-BTTTT 1/8/2018
278 Mộng Kiếm Vương Cty TNHH SoHa 1282/QĐ-BTTTT 1/8/2018
279 Phong vân VTC- Hùng bá thiên hạ Cty CP VTC DV di động 1292/QĐ-BTTTT 6/8/2018
280 Đẳng cấp thú cưng Cty TNHH Giải trí Joy 1317/QĐ-BTTTT 9/8/2018
281 Pokiwar Cty TNHH Giải trí Long Đỉnh 1318/QĐ-BTTTT 9/8/2018
282 Tiên kiếm kỳ hiệp truyện Cty CP DV Một Thế Giới 1325/QĐ-BTTTT 9/8/2018
283  Đại Chúa Tể   XTV 1736/QĐ-BTTTT 29/10/2018
284 Tam Quốc Tướng Công ty Cổ phần Bạch Tuộc Số 1717/QĐ-BTTTT 26/10/2018 
285 Cung đình phân tranh Công ty Cổ phần XTV 1588/QĐ-BTTTT 01/10/18
286 Học Viện Anh Hùng Công ty Cổ phần Trò chơi Vega 1587/QĐ-BTTTT 01/10/18
287 Tốc Chiến  Công ty TNHH MYG 1438/QĐ-BTTTT 04/09/18
288 Legacy Of Discord Việt Nam  Công ty Cổ phần Giải trí 100 Độ 1437/QĐ-BTTTT 04/09/18
289 Làng Lá Phiêu Lưu Ký Công ty Cổ phần VCCORP 1409/QĐ-BTTTT 28/08/2018 
290  Yulgang - Hiệp Khách  Công ty TNHH Châu Á Mềm 1370/QĐ-BTTTT 20/08/2018 
291 "Chiến tướng 3q"  Công ty Cổ phần VCCORP 2120/QĐ-BTTTT 10/12/18
292  "Cẩm Y Vệ"  Công ty TNHH Soha 2119/QĐ-BTTTT 10/12/18
293 Bảo Bối Thần Kỳ  Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo 2116/QĐ-BTTTT 10/12/18
294 Loạn Tam Quốc  Công ty Cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam 1976/QĐ-BTTTT 23/11/2018 
295  Đấu trường anh Hùng  Công ty Cổ phần Giải trí YGame 1832/QĐ-BTTTT 12/11/18
296 Đại Thoại Tây Du  - 100Độ 1804/QĐ-BTTTT 07/11/18
297 Cực phẩm tu tiên Công ty TNHH 1618Play 1768/QĐ-BTTTT 02/11/18
298  Kiếm Thế Mobile -  VNG 1767/QĐ-BTTTT 02/11/18
299 Thần Long Tam Quốc  Công ty TNHH Gosu 2128/QĐ-BTTTT 11/12/18
300  Cổ Long Quần Hiệp Truyện   Công ty TNHH Soha 2127/QĐ-BTTTT 11/12/18
301 Bắn Hoa Quả   Long Đỉnh cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh 2126/QĐ-BTTTT 11/12/18
302 ZingSpeed Mobile  của Công ty Cổ phần VNG 2125/QĐ-BTTTT 11/12/18
303 Manga Lendes   Công ty Cổ phần VCCORP 2124/QĐ-BTTTT 11/12/18
304 Tam Quốc Chí Công ty Cổ phần ASM Việt Nam 2118/QĐ-BTTTT 10/12/18
305  Thần Long Tam Quốc  Công ty TNHH Gosu 2128/QĐ-BTTTT 11/12/18
306 Thiên long vô song  Công ty Cổ phần trực tuyến Gosu 2009/QĐ-BTTTT 27/11/2018
307 Thần Long Tam Quốc -  Gosu 1702/PTTT&TTĐT 05/11/18
308  KIẾM VŨ 3D  Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động 2193/QĐ-BTTTT 24/12/2018

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu