Thứ tư, 19/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 19/06/2024 Danh sách cấp phép

Thứ ba, 12/03/2024

Danh sách kênh chương trình nước ngoài đã được cấp phép biên tập biên dịch

Tính đến tháng 3 năm 2024 

STT

Tên kênh chương trình nước ngoài

Đơn vị thực hiện biên tập biên dịch

Đại lý được uỷ quyền

 1.  

NHK WORLD

Đài Truyền hình Việt Nam

Không đại lý

 1.  

TV5 MONDE ASIE

Đài Truyền hình Việt Nam

Không đại lý

 1.  

DW

Đài Truyền hình Việt Nam

Không đại lý

 1.  

FRANCE 24 FRENCH

Đài Truyền hình Việt Nam

Không đại lý

 1.  

FRANCE 24 ENGLISH

Đài Truyền hình Việt Nam

Không đại lý

 1.  

ARIRANG

Đài Truyền hình Việt Nam

Không đại lý

 1.  

CNA

Đài Truyền hình Việt Nam

Không đại lý

 1.  

BLOOMBERG

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Msky

 1.  

CNN INTERNATIONAL

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Msky

 1.  

ABC AUSTRALIA

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Msky

 1.  

BBC NEWS

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Msky

 1.  

SPOTV

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Msky

 1.  

SPOTV 2

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Msky

 1.  

CNBC

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Giải trí Thảo Lê

 1.  

OUTDOOR CHANNEL

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Giải trí Thảo Lê

 1.  

HGTV

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Giải trí Thảo Lê

 1.  

HISTORY

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Giải trí Thảo Lê

 1.  

ASIAN FOOD NETWORK

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Giải trí Thảo Lê

 1.  

DA VINCI

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Giải trí Thảo Lê

 1.  

HITS

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH Giải trí Thảo Lê

 1.  

DR.FIT

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty IN THE BOX ASIA

 1.  

WOMAN

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH IN THE BOX ASIA

 1.  

MAN

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH IN THE BOX ASIA

 1.  

BOX MOVIE 1

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH IN THE BOX ASIA

 1.  

HOLLYWOOD CLASSICS

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH IN THE BOX ASIA

 1.  

IN THE BOX CHANNEL

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH IN THE BOX ASIA

 1.  

BOX HITS

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH IN THE BOX ASIA

 1.  

HAPPY KIDS

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH IN THE BOX ASIA

 1.  

PLANET EARTH

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH IN THE BOX ASIA

 1.  

MUSIC BOX

Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH IN THE BOX ASIA

 1.  

AXN

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

CBEEBIES

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

BBC LIFESTYLE      

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

TLC

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

FTV/FASHION TV

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

DMAX

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

DREAMWORKS

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

CN (CARTOON NETWORK)

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

BOOMERANG

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

HBO

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

WARNER TV

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

ANIMAX

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

 ANIMAL PLANET

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

DISCOVERY CHANNEL

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

DISCOVERY ASIA

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

BBC EARTH

Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công ty TNHH Msky

 1.  

KBS WORLD

Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV (HTV – TMS)  

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu cấp phép của Bộ TTTT)