STT Ngày cấp Số giấy phép Tên công ty
1 3/31/2017 93/GCN-DĐ CTCP Dịch vụ thông tin Việt Nam
2 3/16/2017 88/GCN-DĐ CTCP Truyền thông Sand Việt Nam
3 3/16/2017 87/GCN-DĐ Công ty TNHH Modica
4 3/15/2017 86/GCN-DĐ CTCP Đầu tư Bắc Thủ Đô
5 3/15/2017 85/GCN-DĐ Công ty TNHH Truyền thông và Giải pháp công nghệ Lâm Anh
6 3/10/2017 83/GCN-DĐ CTCP Mobicom Việt Nam
7 3/9/2017 80/GCN-DĐ CTCP Phúc Thành Việt Nam
8 2/20/2017 72/GCN-DĐ CTCP VIDIGI (thay thế giấy chứng nhận cũ)
9 2/16/2017 71/GCN-DĐ CTCP HNI Việt Nam
10 2/16/2017 70/GCN-DĐ CTCP Truyền thông HDJSC
11 2/16/2017 69/GCN-DĐ Công ty TNHH Mobinet
12 2/15/2017 66/GCN-DĐ Công ty truyền thông Viettel
13 2/14/2017 64/GCN-DĐ CTCP Kỹ thuật số trực tuyến Việt Nam
14 2/6/2017 60/GCN-DĐ CTCP Công nghệ OTP FLC Việt Nam
15 23/1/2017 52/GCN-DĐ CTCP Công nghệ và truyền thông Sáng tạo trẻ
16 23/1/2017 51/GCN-DĐ  Công ty CP TM và phát triển Ngôi sao mới
17 23/1/2017 50/GCN-DĐ  Công ty TNHH HEKA Việt Nam
18 20/1/2017 49/GCN-DĐ  Công ty CPCN và DV Truyền hình Việt Nam
19 19/1/2017 45/GCN-DĐ   Công ty CP Đầu tư và phát triển Hoa Vỹ
20 18/1/2017 43/GCN-DĐ  Công ty CPTM công nghệ viễn thông và Thông tin Hoàng Lê
21 18/1/2017 42/GCN-DĐ  Công ty CP Viễn thông Nam Thanh
22 18/1/2017 41/GCN-DĐ  Công ty CP TMDV công nghệ Huy Hoàng
23 18/1/2017 40/GCN-DĐ  Công ty CP phát triển phần mềm Chiến Thắng
24 17/1/2017 36/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông Giải trí Kết nối Việt
25 17/1/2017 35/GCN-DĐ  Công ty CP Dịch vụ HTA Hà Nội
26 16/1/2017 33/GCN-DĐ Cty TNHH MTV PT DV Viễn thông Toàn Cầu
27 16/1/2017 32/GCN-DĐ Cty CP CN Mobifone Toàn Cầu
28 16/1/2017 31/GCN-DĐ  Công ty CP Giải pháp viễn thông Celltech Việt Nam
29 16/1/2017 30/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông HB
30 16/1/2017 29/GCN-DĐ  Công ty CP Thương mại và truyền thông VTM Việt Nam
31 16/1/2017 28/GCN-DĐ  Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ Hà Anh
32 13/1/2017 27/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông An Gia
33 13/1/2017 26/GCN-DĐ  Công ty CP CNTT Hồng Phát
34 13/1/2017 25/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông và Giải trí Hồng Ân
35 13/1/2017 24/GCN-DĐ  Công ty CPCN và truyền thông An Việt
36 13/1/2017 23/GCN-DĐ  Công ty CP Nội dung số T&G Hà Nội
37 13/1/2017 22/GCN-DĐ  Công ty CP phát triển Nội dung số Phương Bắc
38 13/1/2017 21/GCN-DĐ Công ty CP truyền thông VHD Việt Nam
39 13/1/2017 19/GCN-DĐ VNPT Media
40 12/1/2017 18/GCN-DĐ Cty CP DV Viễn thông và công nghệ thông tin VN
41 11/1/2017 17/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông và dịch vụ thông tin Đông Hà
42 9/1/2017 14/GCN-DĐ Công ty CP Di động Thiên Ngân
43 6/1/2017 13/GCN-DĐ  Công ty Cổ phần VIDIGI
44 6/1/2017 12/GCN-DĐ  Công ty TNHH Truyền thông STD Việt Nam
45 6/1/2017 11/GCN-DĐ   Công ty TNHH Truyền thông và Công nghiệp Việt Nam
46 3/1/2017 8/GCN-DĐ  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ viễn thông Quốc Bảo
47 3/1/2017 7/GCN-DĐ  Công ty CP Dịch vụ truyền thông DND Việt Nam
48 3/1/2017 6/GCN-DĐ Công ty TNHH truyền thông đa phương tiện ý tưởng Di động
49 3/1/2017 5/GCN-DĐ  Công ty CP Dịch vụ truyền thông đa phương tiện á Châu
50 3/1/2017 4/GCN-DĐ Công ty TNHH Giải trí Phương Nam
51 3/1/2017 3/GCN-DĐ  Công ty CP Truyền thông Tre Việt
52 3/1/2017 2/GCN-DĐ Công ty CP Thông tin và truyền thông
53 30/12/2016 320/GCN-DĐ Công ty cổ phần Công nghệ dịch vụ NETVIET
54 30/12/2016 319/GCN-DĐ Công ty CP truyền thông đa phương tiện Hoàng Gia
55 30/12/2016 318/GCN-DĐ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Hưng
56 30/12/2016 317/GCN-DĐ Công ty CP truyền thông Thương mại An Lạc
57 28/12/2016 314/GCN-DĐ  Công ty CP Đầu tư phát triển di động Việt Nam VNN Media
58 28/12/2016 313/GCN-DĐ  Công ty HT Việt Nam
59 28/12/2016 312/GCN-DĐ  Công ty TNHH Phát triển dịch vụ giải trí Đất Việt
60 28/12/2016 311/GCN-DĐ  Công ty TNHH Phân phối và Ung dụng công nghệ Nisco-Dta
61 28/12/2016 310/GCN-DĐ  Công ty CP Viễn thông và Giải trí số VN
62 27/12/2016 309/GCN-DĐ  Công ty CP Xây lắp và thiết bị Bưu điện
63 27/12/2016 308/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông Xuân Phát
64 27/12/2016 307/GCN-DĐ  Công ty TNHH Cung cấp giải pháp giá trị gia tăng
65 27/12/2016 306/GCN-DĐ   Công ty CP phát triển trò chơi VN
66 27/12/2016 305/GCN-DĐ  Công ty CP Skynet VN
67 27/12/2016 304/GCN-DĐ  Công ty TNHH Quang Nhật
68 27/12/2016 303/GCN-DĐ  Công ty CP Netit
69 27/12/2016 302/GCN-DĐ  Công ty CP VNNET
70 26/12/2016 301/GCN-DĐ  Công ty Công ty TNHH Mobile Asia VN
71 26/12/2016 300/GCN-DĐ  Công ty CP DV và truyền thông NEXT-G
72 26/12/2016 299/GCN-DĐ  Công ty TNHH Đầu tư và TM Intcom VN
73 26/12/2016 298/GCN-DĐ  Công ty CP Giải pháp truyền thông Di động
74 26/12/2016 297/GCN-DĐ  Công ty CP Công nghệ SEE
75 26/12/2016 296/GCN-DĐ  Công ty TNHH truyền thông giải pháp Ví LVB
76 26/12/2016 295/GCN-DĐ  Công ty CP Dịch vụ gia tăng Mobifone
77 26/12/2016 294/GCN-DĐ  Công ty TNHH Viễn thông Đại Nguyên
78 26/12/2016 293/GCN-DĐ  Công ty CP Đầu tư Giáo dục và truyền thông Quốc tế
79 26/12/2016 292/GCN-DĐ  Công ty TNHH TM công nghệ Thanh Bình
80 26/12/2016 291/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông VMG Việt Nam
81 26/12/2016 290/GCN-DĐ  Công ty CP DV Văn hoá truyền thông
82 26/12/2016 289/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông Thiên Phú
83 26/12/2016 288/GCN-DĐ  Công ty CP đầu tư Công nghệ Thiên Phát
84 21/12/2016 286/GCN-DĐ Công ty cổ phần Mobi-One
85 19/12/2016 284/GCN-DĐ  Công ty CP Centech Interractive
86 19/12/2016 283/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông và phát triển công nghệ Thái Bình Dương
87 19/12/2016 282/GCN-DĐ  Công ty CP phát triển Công nghệ Hà Thành
88 19/12/2016 281/GCN-DĐ Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ truyền thông Techmedia
89 19/12/2016 280/GCN-DĐ  Công ty CP Công nghệ cao SHD Hà Nội
90 19/12/2016 279/GCN-DĐ  Công ty CP Giáo dục và đào tạo A0
91 19/12/2016 278/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông và Dịch vụ Đa phương tiện Vietnet
92 19/12/2016 277/GCN-DĐ  Công ty CP Thời gian số
93 19/12/2016 276/GCN-DĐ  Công ty CPDV di động Thế hệ mới
94 19/12/2016 275/GCN-DĐ Công ty cổ phần Truyền thông đa phương tiện Minh Quang
95 19/12/2016 274/GCN-DĐ  Công ty CP phát triển kinh doanh và truyền thông Việt
96 19/12/2016 273/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông VMG
97 19/12/2016 272/GCN-DĐ  Công ty CPDV giải trí Kiến Vàng
98 19/12/2016 271/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông Nguyên Hà
99 19/12/2016 270/GCN-DĐ CTCP Phát triển Công nghệ và Tích hợp Hệ thống NETPRO 
100 19/12/2016 269/GCN-DĐ   Công ty CP truyền thông SECOM
101 19/12/2016 268/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông Quả Chanh
102 19/12/2016 267/GCN-DĐ  Công ty CP Hà thành Telecom Việt Nam
103 19/12/2016 266/GCN-DĐ  Công ty CPDV truyền thông Thế hệ Mới
104 19/12/2016 265/GCN-DĐ  Công ty CN và truyền thông Biển Xanh
105 19/12/2016 264/GCN-DĐ Cty CP DV TT HD Việt Nam
106 16/12/2016 263/GCN-DĐ Cty CP Cn&TT Roza VN
107 16/12/2016 262/GCN-DĐ Công ty CP truyền thông ET Việt Nam
108 15/12/2016 261/GCN-DĐ Công ty CP dịch vụ viễn thông Anh và em
109 15/12/2016 260/GCN-DĐ Công ty CP giải pháp công nghệ Phú Thành
110 15/12/2016 259/GCN-DĐ Công ty cổ phần Dịch vụ Baza
111 15/12/2016 258/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông và Công nghệ Ditech
112 15/12/2016 257/GCN-DĐ  Công ty TNHH Công nghệ phần mềm Sao Việt
113 15/12/2016 256/GCN-DĐ  Công ty GoldenGate
114 14/12/2016 255/GCN-DĐ  Công ty CP CN và truyền thông Amigo Toàn Cầu
115 5/12/2016 231/GCN-DĐ Công ty CP thiết bị và công nghệ á Châu
116 5/12/2016 230/GCN-DĐ Công ty TNHH Điện tử - Tin học Hoàng Phát
117 2/12/2016 229/GCN-DĐ Công ty CP Alibay
118 29/11/2016 228/GCN-DĐ Công ty CP Truyền thông dịch vụ số
119 29/11/2016 225/GCN-DĐ Công ty CP Truyền thông HQH
120 29/11/2016 224/GCN-DĐ  Công ty CP Công nghệ Thung lũng Silicon
121 29/11/2016 223/GCN-DĐ Công ty CP đầu tư An Hưng Phát
122 29/11/2016 222/GCN-DĐ Công ty Đa phương tiện Dịch vụ cuộc sống
123 29/11/2016 221/GCN-DĐ Cty TNHH Truyền thông AT
124 29/11/2016 220/GCN-DĐ Công ty cổ phần Giải trí di động
125 28/11/2016 219/GCN-DĐ Công ty cổ phần Tin học và công nghệ Itech
126 23/11/2016 218/GCN-DĐ Công ty cổ phần M-Mobile
127 18/11/2016 215/GCN-DĐ Công ty cổ phần CN&TT CZ
128 11/11/2016 204/GCN-DĐ Công ty TNHH GTGL Việt Nam
129 11/11/2016 203/GCN-DĐ Công ty CPDV truyền thông VietnamNet ICOM
130 11/11/2016 202/GCN-DĐ Công ty CPCN và truyền thông AIT Việt Nam
131 11/11/2016 200/GCN-DĐ Công ty CP DV truyền thông quốc gia AVA
132 11/11/2016 199/GCN-DĐ Công ty CPCN truyền thông Tân Phong
133 11/11/2016 197/GCN-DĐ Công ty CP công nghệ và DV Tư Duy mới
134 11/11/2016 196/GCN-DĐ Công ty CP Viễn thông Di động
135 11/11/2016 195/GCN-DĐ Công ty TNHH Đầu tư phát triển kỹ thuật số TAV
136 11/11/2016 194/GCN-DĐ Công ty CP Tư vấn giải pháp y tế và Công nghệ 4T
137 11/11/2016 193/GCN-DĐ Công ty CP Phần mềm truyền thông Đa phương tiện
138 11/11/2016 192/GCN-DĐ Công ty CP Công nghệ Tài chính viễn thông FTL
139 11/11/2016 191/GCN-DĐ Công ty CP Đầu tư kinh doanh Sáng tạo Việt
140 11/11/2016 190/GCN-DĐ Công ty CP Không gian số
141 11/11/2016 189/GCN-DĐ Công ty CP Dịch vụ và Viễn thông Nam Việt
142 11/11/2016 188/GCN-DĐ Công ty TNHH Truyền thông T&Q
143 11/11/2016 187/GCN-DĐ Công ty CP truyền thông IRIS
144 11/11/2016 186/GCN-DĐ Công ty TNHH DV TM Ngọc Vinh
145 11/11/2016 185/GCN-DĐ Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông ABC Việt Nam
146 11/11/2016 184/GCN-DĐ Công ty TNHH truyền thông Nguyên Bảo Nguyên
147 8/11/2016 180/GCN-DĐ Công ty CP INET
148 8/11/2016 179/GCN-DĐ Công ty CP truyền thông Đa phương tiện Gia Minh
149 8/11/2016 178/GCN-DĐ Trung tâm kỹ thuật Thông tấn, Thông tấn xã VN
150 8/11/2016 177/GCN-DĐ Công ty CP AEG
151 8/11/2016 176/GCN-DĐ Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam
152 8/11/2016 175/GCN-DĐ Công ty TNHH Viễn thông AP
153 8/11/2016 174/GCN-DĐ Công ty CP AMS
154 8/11/2016 173/GCN-DĐ Công ty CP Giải trí Ngân Hà
155 7/11/2016 172/GCN-DĐ  Công ty TNHH Thông tin di động F8
156 7/11/2016 171/GCN-DĐ  Công ty CP Viễn thông Tuổi trẻ
157 7/11/2016 170/GCN-DĐ Công ty cổ phần đầu tư Mnet
158 4/11/2016 169/GCN-DĐ Công ty cổ phần TT Thái Phú
159 4/11/2016 168/GCN-DĐ CTy CP TT Nông nghiệp đa phương tiện
160 4/11/2016 167/GCN-DĐ Cty CP Giải pháp di động Thông Minh
161 4/11/2016 166/GCN-DĐ  Công ty CP Teranet
162 4/11/2016 165/GCN-DĐ  Công ty TNHH Công nghệ truyền thông VMG PLUS
163 4/11/2016 164/GCN-DĐ  cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Bưu Điện
164 4/11/2016 163/GCN-DĐ Công ty cổ phần Ứng dụng CN Truyền thông CTC
165 3/11/2016 162/GCN-DĐ  Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn Phạm Gia
166 3/11/2016 161/GCN-DĐ Chi nhánh TP HCM - Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Trí Việt
167 3/11/2016 160/GCN-DĐ   Công ty CP Công nghệ thông tin và truyền thông Toàn Cầu
168 3/11/2016 159/GCN-DĐ  Công ty CP ý tưởng truyền thông Số Hải Đăng
169 3/11/2016 158/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông Xin Chào
170 3/11/2016 157/GCN-DĐ Công ty Giải pháp và CNTT Sunnet
171 3/11/2016 156/GCN-DĐ  Công ty TNHH viễn thông An Thịnh Vượng
172 3/11/2016 155/GCN-DĐ  Công ty CP Thể thao Toàn Cầu
173 3/11/2016 154/GCN-DĐ  Công ty TNHH Viễn thông Trịnh Gia
174 2/11/2016 153/GCN-DĐ   Công ty CP Dịch vụ Thương mại Thông minh
175 2/11/2016 151/GCN-DĐ  Công ty CP Viễn thông Tinh Vân
176 31/10/2016 148/GCN-DĐ  Công ty CP Tư vấn và giải pháp Công nghệ ISERViCE
177 31/10/2016 147/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông Zigma
178 31/10/2016 146/GCN-DĐ  Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu
179 31/10/2016 145/GCN-DĐ  Công ty TNHH MIU
180 31/10/2016 144/GCN-DĐ  Cty CP PT Nam Việt
181 28/10/2016 143/GCN-DĐ Công ty cổ phần Elcomplus
182 28/10/2016 142/GCN-DĐ Công ty cổ phần Truyền thông Nhật Quang
183 28/10/2016 141/GCN-DĐ  Công ty CP phát triển thương mại và dịch vụ Bảo Phát
184 28/10/2016 140/GCN-DĐ Công ty CP dịch vụ Thông minh
185 25/10/2016 139/GCN-DĐ  Công ty TNHH DV công nghệ viễn thông TTSC Việt Nam
186 25/10/2016 138/GCN-DĐ  Công ty CP Mua bán trực tuyến Giá Thấp
187 25/10/2016 137/GCN-DĐ  Công ty CP TM và CN số MC
188 25/10/2016 136/GCN-DĐ  Công ty CP Nội dung số H&P
189 25/10/2016 135/GCN-DĐ   Công ty CP Bạch Minh
190 25/10/2016 134/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông DCC
191 25/10/2016 133/GCN-DĐ  Công ty CP VCCORP
192 17/10/2016 131/GCN-DĐ   Công ty TNHH Viễn thông Gia phát thanh
193 13/10/2016 127/GCN-DĐ   Công ty cổ phần EBIS
194 12/10/2016 125/GCN-DĐ Công ty CP truyền thông GMOB Việt Nam
195 12/10/2016 124/GCN-DĐ  Công ty TNHH Công nghệ và Nội dung số 4G
196 12/10/2016 123/GCN-DĐ  Công ty TNHH Dịch vụ và giải pháp Phần mềm Vàng
197 12/10/2016 122/GCN-DĐ  Công ty CP Công nghệ và truyền thông Vietnet
198 12/10/2016 121/GCN-DĐ  Công ty TNHH Minh Phúc
199 11/10/2016 120/GCN-DĐ Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam IDTV
200 11/10/2016 119/GCN-DĐ  Công ty CP Trái Thị Vàng
201 11/10/2016 118/GCN-DĐ   Công ty CP truyền thông Toàn Thắng
202 11/10/2016 117/GCN-DĐ   Công ty CP TNHH CN và DV truyền thông Âu Lạc
203 7/10/2016 116/GCN-DĐ  Công ty CP Ngôi Sao Đỏ
204 7/10/2016 115/GCN-DĐ   Công ty TNHH Sáng tạo Đa phương tiện
205 7/10/2016 114/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông Quảng cáo đa phương tiện
206 7/10/2016 113/GCN-DĐ   Công ty CP truyền thông Bản Việt
207 7/10/2016 112/GCN-DĐ   Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ BICT
208 7/10/2016 111/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông dữ liệu SDC
209 7/10/2016 110/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông PROSS
210 3/10/2016 107/GCN-DĐ   Công ty CP Nội dung số Minh Cường
211 3/10/2016 106/GCN-DĐ   Công ty CP Truyền thông ABC
212 3/10/2016 105/GCN-DĐ   Công ty CP truyền thông HDC Việt Nam
213 3/10/2016 104/GCN-DĐ  Công ty CP truyền thông Ngôi Sao
214 23/9/2016 101/GCN-DĐ   Công ty CPPT phần mềm và Dịch vụ di động
215 22/9/2016 100/GCN-DĐ  Công ty CP Đầu tư và PT CNTT Nam Việt
216 22/9/2016 99/GCN-DĐ   Công ty CP CN Bitnemo Việt Nam
217 22/9/2016 98/GCN-DĐ   Công ty CP Công nghệ truyền thông SV
218 21/9/2016 97/GCN-DĐ Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động
219 19/9/2016 96/GCN-DĐ   Công ty CP VNG
220 19/9/2016 95/GCN-DĐ   Công ty CP Đầu tư phát triển H2H Việt Nam
221 19/9/2016 94/GCN-DĐ   Công ty CP truyền thông 3H Việt Nam
222 26/8/2016 91/GCN-DĐ   Công ty CP truyền thông INCOM
223 26/8/2016 90/GCN-DĐ VNNPLUS
224 22/8/2016 89/GCN-DĐ Báo Vietnamnet

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu