Số hiệu 06/2016/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Phát thanh truyền hình
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt
Văn bản liên quan
Download

Chi tiết văn bản
Số hiệu 06/2016/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Ngày ban hành 18/01/2016
Ngày có hiệu lực 15/03/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng- Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 41/2009/QH12 
Download

06.signed.pdf

Lên đầu