Thủ tục
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
Trình tự thực hiện:
-    Doanh nghiệp làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hại không còn sử dụng được.
-    Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đến Bộ Thông tin và Truyền thông.
-    Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp lại giấy chứng nhận cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép;
Qua hệ thống bưu chính;
- Qua mạng Internet
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.   Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, trong đó nêu rõ:
-   Tên, địa chỉ của doanh nghiệp;
-   Số, nơi cấp, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-   Số, ngày cấp của giấy chứng nhận đã được cấp;
-   Lý do đề nghị cấp lại giấy chứng nhận;
-   Cam kết của doanh nghiệp về các nội dung kê khai trong đơn đề nghị.
2.   Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
Lệ phí (nếu có):
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-   Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

 

Thông tin liên hệ:

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 
Địa chỉ liên hệ: Tầng 9, Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.39448035, Fax: 024.39448036
Email: 

Lên đầu