Thủ tục  
Cấp, đổi thẻ nhà báo
- Trình tự thực hiện:
- Người đã được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 26 Luật báo chí thì phải làm thủ tục đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới.
- Người được đổi thẻ nhà báo thuộc cơ quan, đơn vị ở trung ương có trách nhiệm nộp lại thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác cho Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Người được đổi thẻ nhà báo thuộc cơ quan, đơn vị ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm nộp lại thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác cho Sở Thông tin và Truyền thông để gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cách thức thực hiện; 
 - Nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ sơ đề nghị đổi thẻ nhà báo bao gồm
- Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị mà người đề nghị được đổi thẻ nhà báo chuyển đến làm việc;
- Bản sao quyết định tiếp nhận công tác hoặc hợp đồng lao động có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Bản sao thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác;
- Văn bản của cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác xác nhận người đề nghị đổi thẻ nhà báo không thuộc một hoặc các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều 27 Luật báo chí;
- Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
-Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Thẻ nhà báo
- Lệ phí (nếu có):
Theo quy định của Bộ Tài chính
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát (Mẫu số 2-ban hành kèm theo Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;
- Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Thông tin liên hệ:

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 
Địa chỉ liên hệ: Tầng 9, Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.39448035, Fax: 024.39448036
Email: 

Lên đầu