Thủ tục  
Thỏa thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí
- Trình tự thực hiện:
- Cơ quan báo chí (đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh, truyền hình) khi có sự thay đổi về nhân sự (lãnh đạo cơ quan báo chí) thì cơ quan chủ quản báo chí phải làm thủ tục thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí là Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan chủ quản báo chí nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và quyết định.
 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thỏa thuận với Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí.
- Sau khi có ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử sẽ có văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận.
- Cách thức thực hiện; 
- Nộp trực tiếp: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
- Qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Công văn của cơ quan chủ quản báo chí về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí;
- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh) của lãnh đạo cơ quan báo chí có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc công chứng nhà nước.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ ) bản chính, 01 (bộ) bản sao
- Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Trung ương
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản thỏa thuận
- Lệ phí (nếu có):
Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;
- Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình.Truyền thông.

 

Thông tin liên hệ:

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 
Địa chỉ liên hệ: Tầng 9, Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.39448035, Fax: 024.39448036
Email: 

Lên đầu