Thủ tục
Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
Trình tự thực hiện:
-    Tối thiểu 30 ngày làm việc trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4, doanh nghiệp phải gửi thông báo đối với từng trò chơi điện tử sẽ cung cấp tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).
-    Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Sau thời gian nêu trên, nếu chưa nhận được ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) thì doanh nghiệp được cung cấp trò chơi theo ngày dự kiến đã nêu trong thông báo.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp;
Qua hệ thống bưu chính;
- Qua mạng Internet
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.Hồ sơ thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm các tài liệu sau đây:
a.Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận
Lệ phí (nếu có):
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (Mẫu số 07 - Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-   Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Lên đầu