Trang chủ »

Các ý kiến đóng góp

Dự thảo Thông tư Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Người gửi: Nguyen Ngoc Tien
Email: ngoctienit@gmail.com


Thời gian góp ý: 1.221 ngày
Người gửi: Nguyen Ngoc Tien
Email: ngoctienit@gmail.com


Thời gian góp ý: 1.221 ngày

test

Lên đầu