Thứ hai, 25/10/2021 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 25/10/2021

Giới thiệu

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, bao gồm: phát thanh, truyền hình, trang tin điện tử, mạng xã hội, trò chơi điện tử.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Địa chỉ liên hệ : Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:   024.39448034; 04.39448035           Fax: 024.39448036
Email:   vanthucucqlptth@mic.gov.vn
Website:   http://abei.gov.vn
 
Cục trưởng:
Ông  Lưu Đình Phúc
Email: ldphuc @mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng:   
- Ông  Nguyễn Hà Yên
Điện thoại: 024.39448034
Email:  nguyenhayen@mic.gov.vn
- Ông  Lê Quang Tự Do
Điện thoại: 024.39448034
Email:  lqtdo@mic.gov.vn
- Ông  Nguyễn Thành Chung
Điện thoại: 024.39448034
Email:  ntchung@mic.gov.vn
 
Văn phòng
- Chánh Văn phòng: Ông Phạm Ánh Hồng  
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 979)
Email:  pahong@mic.gov.vn
 
Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 926)
Email:  nt_hai@mic.gov.vn
- Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Hồng Thúy
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 988)

Phòng Phát thanh, Truyền hình
- Trưởng phòng: Bà Trịnh Thị Thu Hằng
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 969)
Email:  tthang@mic.gov.vn
- Phó Trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Tuấn Linh
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 959)
Email:  dttlinh@mic.gov.vn
- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thu Trang
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 911)
Email: nttrang @mic.gov.vn
 
Phòng Thông tin điện tử
- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 900)
Email:  nthuyen@mic.gov.vn
- Phó Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Thúy Liễu
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 966)
Email:  btlieu@mic.gov.vn
- Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thu Hà
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 908)

Phòng Quản lý Dịch vụ
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Chấn  
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 939)
Email:  nchan@mic.gov.vn

Phòng Thanh tra, Pháp chế
- Trưởng phòng: Ông Vũ Minh Phương  
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 955)
Email:  vmphuong@mic.gov.vn  
- Phó Trưởng phòng: Ông Hoàng Anh Văn
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 912)
Email:  havan@mic.gov.vn
- Phó Trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Anh Thư
Điện thoại: 024.39448034 (máy lẻ 919)
Email:  hathu@mic.gov.vn

Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giám đốc: Ông Phạm Hoàng Hải
Điện thoại: 024.39449082, 0907856555
Email:  ph_hai@mic.gov.vn
- Phó Giám đốc: Ông Bùi Đức Thái
Điện thoại: 024.39449082, 0908728868
Email:  bdthai@mic.gov.vn
 
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 698/QĐ-BTTTT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.