Thứ ba, 30/05/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 30/05/2023 Hoạt động sự kiện

Thứ sáu, 07/04/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng ngày 06/4, tại thành phố Sầm Sơn, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; và dự thảo Đề án kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đồng chủ trì hội nghị và có bài phát biểu chào mừng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã thông tin tới các đại biểu những kết quả nổi bật mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm gần đây và khẳng định: Trong thành tích chung của tỉnh có sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ rất quan trọng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh thành bạn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Trong những năm qua, hòa cùng với đời sống báo chí cả nước nói chung, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra sôi động. Các cơ quan báo chí, xuất bản của tỉnh đã bám sát, tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền của Trung ương cũng như của địa phương để đồng hành cùng sự phát triển đi lên của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền theo hướng "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực". Đồng thời, cũng kịp thời phê phán, lên án những vấn đề bất cập, tiêu cực, trở thành kênh thông tin, phản biện xã hội quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Hội nghị quán triệt các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan báo chí, xuất bản quán triệt, triển khai sâu sắc, hiệu quả các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời bày tỏ tin tưởng: dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Trung ương, công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước sẽ đạt được nhiều thành tựu mới. Thanh Hóa cũng đang nỗ lực, cố gắng cùng với cả nước để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn: thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh thành bạn để Thanh Hóa phấn đấu phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, trở thành cực tăng trưởng trong tứ giác kinh tế phía Bắc của Tổ quốc; tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại và kiểu mẫu của cả nước.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những điểm mới trong Quy định 100-QĐ/TW và 101-QĐ/TW ngày 28-2-2023 của Ban Bí thư

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt những điểm mới trong Quy định số 100 và Quy định số 101, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản. Theo đó, Quy định số 100 và 101 tiếp tục khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo trực tiếp và thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ cơ quan báo chí, nhà xuất bản; là cơ sở chính trị để sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để "xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" và "sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hoá" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư

 

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 85 ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Quy định này xuất phát từ tình hình thực tiễn với sự bùng nổ mạnh mẽ các phương tiện truyền thông cá nhân; nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường internet, mạng xã hội Việt Nam văn minh, lành mạnh, an toàn.

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27-2-2023 của Ban Bí thư

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 99, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về việc sử dụng cờ Đảng. Quy định số 99 nêu rõ quy cách cờ Đảng, nguyên tắc, đối tượng sử dụng và thời gian treo cờ Đảng; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện quy định này; góp phần tạo sự thống nhất trong sử dụng Đảng kỳ, hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự trang nghiêm của Đảng; qua đó giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với báo giới cả nước. Với bề dày truyền thống vẻ vang - 100 năm đồng hành cùng dân tộc, cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, báo giới cả nước có quyền tự hào về sứ mệnh nghề nghiệp cao cả của mình, về những đóng góp của mình đối với đất nước, với dân tộc. Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ là dịp để đánh giá, tổng kết, cùng nhau xây dựng những chiến lược, kế hoạch, để báo chí cách mạng vững vàng bước sang giai đoạn phát triển mới, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: các văn bản mới được quán triệt tại hội nghị này là kết quả của quá trình nghiên cứu, sơ kết, tổng kết. Do vậy, các đại biểu nghiên cứu kỹ, quán triệt đầy đủ tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chủ quản báo chí, nhà xuất bản, lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản hiểu đầy đủ, chuẩn xác những quy định mới của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Tuyên giáo Trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời, sát hợp tình hình thực tế.

Các cơ quan tham mưu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam về Đề án Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tiếp thu sâu sắc ý kiến đóng góp của các đại biểu; hoàn thiện dự thảo để làm cơ sở, tiền đề cho việc triển khai kế hoạch kỷ niệm với phương châm như Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, đã nhiều lần khẳng định: Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa; cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng; cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV

Nguồn https://truyenhinhthanhhoa.vn/ban-tuyen-giao-trung-uong-quan-triet-cac-quy-dinh-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-180230406191848773.htm