Chủ nhật, 14/04/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Chủ nhật, 14/04/2024 Hoạt động sự kiện

Thứ tư, 15/11/2023

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là linh hồn trong công tác xây dựng Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ sống còn, trọng yếu và là linh hồn trong công tác xây dựng Đảng.

Chiều 14/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu dự hội nghị. 

Bản chất của chế độ ta, xã hội ta cái tốt là chủ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Internet là mặt trận chính trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ các giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam, lối sống Việt Nam, tâm hồn Việt Nam.

Không chỉ vậy, Internet còn là kinh tế số, xã hội số. Gần 20% kinh tế của Việt Nam là kinh tế số nhưng truyền thông thì gần 80% là trên không gian số.

Để quản lý không gian số, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, cần có thể chế số, công nghệ số, con người số và văn hóa số.

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

“Đặc biệt cần sự chung tay của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Ai quản lý cái gì trong đời thực thì lên không gian mạng quản lý cái đó. Có như vậy, không gian mạng Việt Nam mới có thể lành mạnh”, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, cốt lõi của không gian mạng là các nền tảng số, ai nắm nền tảng số thì người đó nắm gần như tất cả. Việt Nam đang sử dụng khá nhiều các nền tảng số nước ngoài. Sự chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng chủ yếu trên 95% là trên các nền tảng số nước ngoài.

Vì vậy, bên cạnh việc quản lý nghiêm minh các nền tảng số nước ngoài thì phải phát triển các nền tảng số Việt Nam. Việt Nam là một trong rất ít quốc gia trên thế giới có nền tảng số trong nước có số người dùng tương đương với Facebook và Youtube.

Bộ trưởng TT&TT cho rằng, không gian mạng cũng như không gian thực, sự lành mạnh phụ thuộc vào việc giảm cái xấu, tăng cái tốt.

“Chúng ta đang chú trọng nhiều vào giảm cái xấu nhưng phải quan tâm nhiều hơn nữa việc đưa cái tốt lên mạng bởi vì bản chất của chế độ ta, xã hội ta cái tốt mới là chủ đạo”, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cũng cho biết, một trong những khó khăn đầu tiên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là về thể chế. Bởi trước năm 2017 gần như không có quy định về quản lý xuyên biên giới. Quá trình hoàn thiện thể chế cũng gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình xây dựng các quy định từ không có gì đến hiện nay, Bộ TT&TT xác định quan điểm, bên cạnh hoàn thiện thể chế thì phải xác định lập lại trật tự, chấn chỉnh trên không gian mạng.

“Chúng tôi đấu tranh tổng lực bằng 4 biện pháp: Vừa pháp lý, vừa truyền thông, vừa kinh tế và vừa kỹ thuật để khắc phục các lỗ hổng pháp luật còn thiếu và giải pháp này đem lại hiệu quả rất là tốt. Đặc biệt các giải pháp liên quan đến truyền thông và kinh tế”, ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do

Ông Lê Quang Tự Do dẫn chứng, năm 2019 có lần Google sụt giảm 24 tỷ đô trong một tuần do quảng cáo bẩn mà kết quả này xuất phát từ khởi xướng của chính Bộ TT&TT.

“Tôi còn nhớ hôm đó Bộ họp có mời các cơ quan báo chí cả trong và ngoài nước đến dự và đã tạo tác động rất lớn. Sau đó họ phải đến gặp ta để đàm phán và tuân thủ các quy định của Việt Nam”, ông Lê Quang Tự Do cho hay.

Ngoài ra, ông Lê Quang Tự Do cũng chia sẻ một mô hình hiệu quả khác được Bộ TT&TT triển khai trong thời gian thần tốc 3 tháng đã đưa vào vận hành Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Từ đó có số liệu, thông tin giám sát bằng máy 24/24. Mô hình này đã được nhân rộng trong cả nước và hiện nay các bộ ngành, địa phương đều coi giám sát không gian mạng bằng máy là việc bình thường…

Báo chí trực chiến hàng ngày hàng giờ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng để đạt được những kết quả trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 35 tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong 5 năm qua.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là nơi tập trung đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ cao, kinh nghiệm dày dạn, nhiều người là chuyên gia hàng đầu về lý luận, chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội…

“Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không những là bảo vệ Đảng mà trước hết là bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân; bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; giữ được môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, vừa qua, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được đưa vào là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương với vai trò là cơ quan thường trực để thực hiện nhiệm vụ này.

Mới đây Ban Bí thư cũng đã có công văn về cơ quan chức năng làm tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan Đảng, trong đó có nhấn mạnh vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Đây là vấn đề có tình nguyên tắc, là nhiệm vụ sống còn, trọng yếu và là linh hồn trong công tác xây dựng Đảng”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Vì vậy ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đi đầu, dẫn dắt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, thống nhất về nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng trong tình hình mới.

Ông nhắc lại lời của Tổng Bí thư về 5 quan điểm bất di bất dịch không ai được ngả nghiêng, giao động. Đó là tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng. Kiên định với những nguyên tắc cơ bản của Đảng ta. Kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ môi trường hòa bình để bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, Đảng ta đang chỉ đạo tổng kết 40 năm một số vấn đề lý luận thực tiễn về xây dựng CNXH Việt Nam. Đây là cơ hội và là trọng trách rất lớn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định con đường cách mạng của Việt Nam và khẳng định sự đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh, một lực lượng hết sức quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là báo chí.

“Sứ mệnh báo chí trong điều kiện hiện nay là phải tiếp tục làm vai trò tiên phong, trực chiến hàng ngày hàng giờ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng. Hiện nay chúng ta đã làm tốt rồi, sắp tới làm tốt hơn, nhạy bén hơn, kịp thời hơn. Vừa là để nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam, vừa là để nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu và tin tưởng vào đường lối, chính sách của Việt Nam”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể 

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị các đảng ủy, trong đó có Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nghiên cứu kỹ để thực hiện các chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong đó, cần nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, của các cấp ủy về trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước là phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  

“Đây là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm thiêng liêng của từng cán bộ, đảng viên với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân”, ông Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Nguồn https://vietnamnet.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-la-linh-hon-trong-cong-tac-xay-dung-dang-2214882.html