Thứ tư, 05/10/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 05/10/2022

Thứ năm, 16/09/2021

Thành lập Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hà Nội

 

Ngày 10/9/2021, Trưởng Tiểu ban Truyền thông của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TBTT về việc thành lập Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hà Nội. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử là Tổ phó.

Theo Quyết định số 06/QĐ-TBTT, Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hà Nội gồm: Tổ trưởng là ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Tổ phó là ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử và 8 thành viên khác là đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gồm: Văn phòng Bộ, Cục Thông tin cơ sở, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Tin học hóa, Cục Báo chí, Cục Viễn thông và Cục An toàn thông tin.

Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động phối hợp với Thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bao gồm: Triển khai các phương án ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch; hỗ trợ liên lạc, thông tin về dịch bệnh cho người dân; chỉ đạo báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh; xử lý các thông tin sai sự thật trên môi trường mạng về dịch bệnh và các nhiệm vụ khác trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổ công tác cũng có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Trưởng Tiểu ban Truyền thông và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ. Tùy tình hình có thể huy động lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ hoặc các tổ chức, chuyên gia trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông để tham mưu, tư vấn, triển khai những nội dung cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch.

BBT