Trả lời:

1. Theo quy định tại Điều 6 Quy chế Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thì các đối tượng được thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh để khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ gồm:

- Các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các cơ quan báo chí;

- Các cơ quan, tổ chức ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam;

- Văn phòng đại diện, văn phòng thường trú của các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tại Việt Nam;

Các tổ chức không thuộc nhóm đối tượng nêu trên có người nước ngoài làm việc và cá nhân người nước ngoài chỉ được thu kênh truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh nếu các kênh chương trình đó chưa được cung cấp trên hệ thống truyền hình trả tiền của Việt Nam tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đặt thiết bị thu tín hiệu.

2. Ngày 22 tháng 8 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn việc thu chương trình truyền hình nước ngoài của người nước ngoài tại các khách sạn để bảo đảm tính thống nhất trong quản lý, hạn chế việc ảnh hưởng của Quy chế này đối với khách du lịch nước ngoài và người nước ngoài công tác tại Việt Nam (văn bản số 2223/BTTTT-PTTH&TTĐT- gửi kèm theo).

Tuy nhiên, các khách sạn phải bảo đảm yêu cầu chỉ những người nước ngoài mới xem được những kênh chương trình trực tiếp không qua biên tập, biên dịch bằng các biện pháp kỹ thuật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị được phân cấp quản lý và xét, cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trên địa bàn địa phương mình.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu