Trả lời

1. Thời gian qua báo chí đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề, sự kiện nổi bật, những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, báo chí đã rất tích cực, chủ động tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, của các bộ ngành, địa phương nhằm nỗ lực kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục tăng trưởng ở mức hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng...

Bên cạnh đó, báo chí với tính chất là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu nhất của đời sống xã hội, vì vậy, quảng cáo trên báo chí là một cơ hội để các doanh nghiệp được quảng bá sản phẩm, dịch vụ với sức lan toả rộng; mặt khác, quảng cáo cũng là một trong những nguồn thu chủ yếu của báo chí ngoài doanh thu bán báo. Vì vậy, hiện nay việc quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đều được các cơ quan báo chí thực hiện tích cực.

Trong thực tế, hoạt động quảng cáo trên báo chí đã góp phần không nhỏ trong quảng bá sản phẩm hàng hóa, là “cầu nối” giữa doanh nghiệp với thị trường và ngược lại, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nhưng trên báo chí vẫn tồn tại “một số quảng cáo quá sự thật về chức năng, công dụng của sản phẩm; một số hình ảnh, nội dung, hội thoại phản cảm với thuần phong, mỹ tục gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng” như phản ánh của cử tri.

Để bảo đảm thông tin về sản phẩm quảng cáo cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành. Theo quy định tại Điều 9 Luật Quảng cáo (về Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo) thì:

- Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo là tổ chức tư vấn trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp Bộ trưởng xem xét và đưa ra kết luận về sự phù hợp của sản phẩm quảng cáo với quy định của pháp luật trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.

- Thành phần của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo bao gồm đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện của tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo và các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo.

Như vậy, nếu nghi ngờ về chất lượng sản phẩm quảng cáo, người tiêu dùng có thể liên hệ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo.

2. Đối với những cơ quan báo chí để sai phạm về nội dung thông tin trong hoạt động quảng cáo, căn cứ quy định của pháp luật về báo chí hiện hành và Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao sẽ xử lý kịp thời.

Cụ thể là: Đối với cơ quan báo chí đăng thông tin không chính xác đều phải thực hiện cải chính theo đúng các quy định của pháp luật. Tùy theo mức độ vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông có hình thức xử phạt hành chính đối với cơ quan báo chí. Đối với phóng viên sai phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu cơ quan báo chí xử lý nghiêm khắc, theo đúng quy định pháp luật. Căn cứ vào xử lý tại cơ quan báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, có thể thu hồi Thẻ Nhà báo theo quy định.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu