Các đại biểu góp ý cho chương trình "Nhịp sống Tây Nguyên"

Trong 6 tháng đầu năm, các Đài khu vực Tây Nguyên đã tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên,  tập trung tuyên tuyền các chủ điểm thời sự quan trọng của đất nước và địa phương như Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động chính trị lớn của đất nước như: Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam; Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về các vấn đề tôn giáo, dân tộc;

Bên cạnh đó, các Đài cũng đã mở thêm một số chương trình, chuyên mục với hình thức thể hiện phong phú; nâng cao chất lượng và thời lượng chương trình tự sản xuất.

Đặc biệt, các đài trong Cụm tiếp tục trao đổi về việc  duy trì và phối hợp lịch trao đổi chương trình; đổi mới và nâng cao số lượng, chất lượng chương trình "Nhịp sống Tây Nguyên" trên sóng 5 đài PTTH Tây Nguyên. Chương trình ngày càng đáp ứng được nhu cầu của người xem trong việc phản ánh sự đối mới, phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đồng bào Tây Nguyên. Các đài đã thực hiện trao đổi tổng cộng 26 chương trình với kết cấu chủ yếu gồm 03 mục “Giữ gìn sắc màu Tây Nguyên”, “Tây Nguyên hôm nay” và “Gương sáng buôn làng”.

Không chỉ vậy, các Đài tiếp tục tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Về công tác thi đua, khen thưởng các Đài đã có nhiều tác phẩm tham gia liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 34, các giải báo chí của tỉnh đạt kết quả cao.

Trong 6 tháng cuối năm, với trách nhiệm là cơ quan báo chí của cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên, các Đài PTTH 5 tỉnh Tây Nguyên tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội, góp phần phục vụ đắc lực sự điều hành của tỉnh và mong muốn của khán, thính giả ở địa phương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu