Thứ bảy, 02/12/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ bảy, 02/12/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ tư, 11/10/2023

03 kênh truyền hình nước ngoài của TWDC SEA ngừng phát sóng tại Việt Nam

Theo hồ sơ đăng ký, The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd (TWDC SEA), Singapore là Chủ sở hữu các kênh chương trình nước ngoài NATIONAL GEOGRAPHIC, NAT GEO WILD, BABY TV.

Căn cứ báo cáo của Công ty TNHH Msky về việc TWDC SEA ngừng phát sóng 3 kênh truyền hình NATIONAL GEOGRAPHIC, NAT GEO WILD, BABY TV tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2023 và đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận nhận đăng ký cung cấp các kênh chương trình nước ngoài này trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; đề nghị của các cơ quan báo chí (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh) thông báo về việc dừng biên tập kênh chương trình truyền hình nước ngoài NATIONAL GEOGRAPHIC, NAT GEO WILD, BABY TV trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Công ty TNHH Msky chứng nhận đăng ký cung cấp các kênh chương trình nước ngoài NATIONAL GEOGRAPHIC, NAT GEO WILD, BABY TV trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Quyết định thu hồi Giấy phép do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh biên tập các kênh chương trình nước ngoài này trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo quy định tại Điều 33 của Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 11/10/2023.

BBT