Dấu mốc 2019 là năm thế giới kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới lần thứ 8 với chủ đề “Phát thanh là phương tiện cho đối thoại, khoan dung và hòa bình”. Sự kiện trên không chỉ nhằm giúp thế giới tôn vinh vai trò, cung cấp thông tin của phát thanh trong cuộc sống mà còn góp phần thay đổi nhận thức và đoàn kết cộng đồng ở mọi hoàn cảnh cũng như thúc đẩy đối thoại tích cực.

Hiện nay Phát thanh là loại hình báo chí, phương tiện truyền tin có vị trí quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho quần chúng nhân dân, và đồng thời cũng là công cụ tuyên truyền của các tổ chức chính trị, xã hội. Phát thanh vẫn là phương tiện dễ tiếp cận và hấp dẫn nhất. Phát thanh thông tin cho công chúng và biến đổi công chúng thông qua các chương trình tin tức, giải trí.

Phát thanh đã và đang làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế; tăng cường gắn kết, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 

Trong môi trường truyền thông 4.0, Phát thanh luôn có chỗ đứng trong việc thúc đẩy đối thoại tích cực

 

Đặc biệt, phát thanh đã tham gia làm tốt vai trò là diễn đàn của nhân dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước cũng như tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo người dân như Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ từng khẳng định: “Phát thanh luôn luôn là người bạn gần gũi với mọi người, mọi nhà. Bằng các hình thức truyền tải thông tin qua phát sóng, qua mạng internet, qua vệ tinh…, sóng phát thanh lan tỏa đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đến kiều bào và bè bạn bốn phương. Phát thanh Việt Nam ngày càng khẳng định là một kênh thông tin hết sức quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng thời là một diễn đàn rộng rãi, dân chủ, tiện lợi.

Thế giới đang ở thời kỳ thông tin kỹ thuật số, phát thanh vẫn giữ được vai trò riêng khi tiếp cận được lượng công chúng đông đảo hơn so với các nền tảng truyền thông khác, giúp chuyển tải các thông tin thiết yếu và nâng cao nhận thức của người dân về nhiều vấn đề quan trọng.

Với Liên hợp quốc, đặc biệt là trong các chiến dịch gìn giữ hòa bình, phát thanh là công cụ thiết yếu để truyền tin, đoàn kết, củng cố sức mạnh của người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.Ở nhiều khu vực trên thế giới, nhất là những cộng đồng xa xôi, dễ bị tổn thương và không có khả năng tiếp cận Internet, sóng phát thanh vẫn là mạch sống thông tin, tạo nền tảng kiến thức chung. Đặc biệt, phát thanh có vai trò nổi bật và mạnh mẽ trong liên lạc khẩn cấp và các chiến dịch cứu trợ thảm họa. Với những thế mạnh đó, phát thanh thế giới nói chung và phát thanh Việt Nam nói riêng sẽ thúc đẩy, giải quyết được nhiều vấn đề bằng chuyển tải thông tin thông qua bằng nhiều phương thức, trong đó tận dụng những cơ hội thúc đẩy cho những đối thoại theo chiều tích cực.

PV - Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu