Hội nghị Báo chí toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 31/12/2020 tại Quảng Ninh

Hội nghị Báo chí toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 31/12/2020 tại Quảng Ninh

24/12/2020

Hội nghị Báo chí toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 31/12/2020 tại Quảng Ninh

38 tác phẩm truyền hình xuất sắc đã được trao giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40

38 tác phẩm truyền hình xuất sắc đã được trao giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40

24/12/2020

38 tác phẩm truyền hình xuất sắc đã được trao giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

24/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân chủ động, tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trong tỉnh

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

22/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân và phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội…

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020

22/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân và phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước năm 2020

22/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) và Báo Bình Phước tỉnh Bình Phước là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh Bình Phước

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Giang năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Giang năm 2020

22/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Bắc Giang đã kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân các dân tộc trong tỉnh

Đài Phát thanh truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu: nâng cao chất lượng thông tin trong tình hình mới

Đài Phát thanh truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu: nâng cao chất lượng thông tin trong tình hình mới

22/12/2020

Trong giai đoạn 2015-2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (BRT) không ngừng đổi mới nội dung chương trình cũng như hình thức thể hiện. Các sản phẩm trên sóng phát thanh, truyền hình và trang Thông tin điện tử của (BRT) không chỉ bám sát thực tiễn đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn ngày càng lôi cuốn khán, thính giả

Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các chương trình, bản tin

Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các chương trình, bản tin

22/12/2020

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đài Phát thanh & Truyền hình (PT&TH) Sóc Trăng đã có bước phát triển vượt bậc, toàn diện, đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các chương trình, bản tin vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao

Xu hướng chuyển dịch phát thanh, truyền hình và xuất bản trên môi trường Internet

Xu hướng chuyển dịch phát thanh, truyền hình và xuất bản trên môi trường Internet

21/12/2020

"Công nghệ nghe-nhìn và đa phương tiện trong chuyển đổi số" là chủ đề Hội nghị quốc gia về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin (REV-ECIT 2020) lần thứ 23, do Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam tổ chức chiều 19/12, tại Hà Nội

Đài PT-TH Quảng Trị đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự

Đài PT-TH Quảng Trị đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự

20/12/2020

Nhiều năm qua, Quảng Trị là địa phương có nhiều đổi mới trong các chương trình phát thanh truyền hình. Để có được những khởi sắc trong công tác tuyên truyền ở địa phương, việc đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng nhân sự cho phát thanh truyền hình được địa phương này chú trọng

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai năm 2020

18/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Gia Lai đã bám sát định hướng tuyên truyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng hàng ngày đúng định hướng nội dung tuyên truyền của tỉnh, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên hai làn sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử của Đài

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Nông năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Nông năm 2020

18/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Đắk Nông đã thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của kênh phát thanh, truyền hình không vị phạm những quy định Luật báo chí; tình trạng sai sót trên sóng phát thanh, truyền hình đã giảm, đã có nhiều tin, bài phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng năm 2020

18/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Cao Bằng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh Cao Bằng

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Bình năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Bình năm 2020

18/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân và phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội…

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Lắk năm 2020

18/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục có nội dung phong phú, thiết thực được đông đảo khán thính giả quan tâm ghi nhận, đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum năm 2020

18/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Kon Tum đã thực hiện hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh trung thực về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đội ngũ phóng viên của Đài ý thức đầy đủ về nguyên tắc hoạt động báo chí, nghiêm chỉnh chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động theo quy định của pháp luật

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng năm 2020

18/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Lâm Đồng dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài PTTH Lâm Đồng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương

VOV làm phát thanh, truyền hình trong kỷ nguyên số

VOV làm phát thanh, truyền hình trong kỷ nguyên số

18/12/2020

Trong thời đại kỷ nguyên số, công nghệ, mạng xã hội tác động mạnh đến công chúng báo chí khiến các cơ quan báo chí nói chung và tổ hợp loại hình báo chí VOV nói riêng phải thay đổi tư duy, cách làm phát thanh, truyền hình hướng đến sự phát triển bền vững

Gia Lai các đối tượng chính sách xã hội được hỗ trợ đầu số truyền hình

Gia Lai các đối tượng chính sách xã hội được hỗ trợ đầu số truyền hình

18/12/2020

Gia Lai hiện nay có hơn 33.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số theo “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020”

Lên đầu