Ứng dụng công nghệ số giúp tạo "nguồn thu" cho các Đài PT&TH

Ứng dụng công nghệ số giúp tạo "nguồn thu" cho các Đài PT&TH

16/12/2020

Giờ đây tiêu chuẩn chuyển đổi số đổi với các Đài Phát thanh - Truyền hình (PT&TH) các địa phương không chỉ là việc tập trung nâng cao chất lượng các chương trình trên nền tảng, ứng dụng công nghệ số mà tiêu chuẩn quan trọng, cốt lõi còn là việc phải tự chủ nguồn tài chính hoạt động

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Ủy ban bản quyền tác giả Hàn Quốc trao đổi triển khai hoạt động hợp tác trong công tác bảo vệ bản quyền

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Ủy ban bản quyền tác giả Hàn Quốc trao đổi triển khai hoạt động hợp tác trong công tác bảo vệ bản quyền

15/12/2020

Ngày 15/12/2020, tại Hà Nội, đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có buổi làm việc với đại diện Ủy ban bản quyền tác giả Hàn Quốc về việc triển khai hoạt động hợp tác trong công tác bảo vệ bản quyền.

Báo chí chung sức cùng cả nước trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

Báo chí chung sức cùng cả nước trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

15/12/2020

Kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đã phát huy vai trò của mình, chung sức cùng cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chỉ định tổ chức thực hiện việc thử nghiệm thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Chỉ định tổ chức thực hiện việc thử nghiệm thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

15/12/2020

Ngày 09/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 2194/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước với phạm vi chỉ định.

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận năm 2020

15/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Bình Thuận đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong hoạt động báo chí, góp phần tuyên truyền có kết quả những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương năm 2020

15/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Hải Dương đã bám sát nội dung tuyên truyền của Ban Ttuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Bộ Thông tin và Truyền thông; sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Tháp năm 2020

15/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Đồng Tháp luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích của cơ quan ngôn luận địa phương, tuân thủ định hướng nội dung, tư tưởng, các vấn đề lợi ích quốc gia dân tộc, kỷ luật thông tin

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang năm 2020

15/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Hậu Giang đã chủ động nghiên cứu và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, thực hiện đúng vai trò chức năng nhiệm vụ do UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, cụ thể, tuân thủ theo đúng Luật Báo chí năm 2016, Luật Quảng cáo năm 2018 và các văn bản luật liên quan

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Khánh Hòa năm 2020

15/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Khánh Hòa đã luôn bám sát sự chỉ đạo định hướng của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục chú trọng cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng chương trình, bám sát nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tuyên truyền, phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Ninh Bình năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Ninh Bình năm 2020

15/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thanh Hóa năm 2020

15/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh trung thực về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đội ngũ phóng viên của Đài ý thức đầy đủ về nguyên tắc hoạt động báo chí, nghiêm chỉnh chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động theo quy định của pháp luật

Tăng cường rà soát hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình

Tăng cường rà soát hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình

15/12/2020

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động Báo chí, hoạt động xuất bản, trong đó có hoạt động cung cấp dịch vụ Phát thanh, truyền hình

Những khởi sắc từ công tác truyền thanh A Lưới

Những khởi sắc từ công tác truyền thanh A Lưới

15/12/2020

Trong những năm qua, huyện A Lưới đã huy động mọi nguồn lực, kêu gọi sự đầu tư của các chương trình, Dự án và huy động nguồn lực trong dân để đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện và đạt được những kết quả rất quan trọng về công tác cập nhật thông tin tuyên truyền của nhân dân

Doanh nghiệp truyền hình trả tiền được giảm mức thu phí truyền hình trả tiền trong năm 2021

Doanh nghiệp truyền hình trả tiền được giảm mức thu phí truyền hình trả tiền trong năm 2021

14/12/2020

Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC Ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Hội thảo ứng dụng giải pháp, công nghệ số trong truyền hình

Hội thảo ứng dụng giải pháp, công nghệ số trong truyền hình

14/12/2020

Ngày 02/12/2020 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã diễn ra Hội thảo Ứng dụng giải pháp, công nghệ số trong truyền hình - Thảo luận việc thực hiện tự chủ tài chính của các Đài Phát thanh Truyền hình do Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV) tổ chức

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Vũ Thư mạnh dạn triển khai truyền thông đa phương tiện

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Vũ Thư mạnh dạn triển khai truyền thông đa phương tiện

14/12/2020

Đài Truyền thanh – Truyền hình Vũ Thư là đơn vị luôn đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện. Bám sát và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hưng Yên năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hưng Yên năm 2020

12/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện chức năng báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng năm 2020

12/12/2020

Năm 2020, Đài Phát thanh, truyền hình (PTTH) Sóc Trăng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền nhân dân tỉnh Sóc Trăng; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai năm 2020

12/12/2020

Đài PTTH tỉnh đồng Nai thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bến Tre năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bến Tre năm 2020

12/12/2020

Năm 2020, Đài Phát thanh, truyền hình (PTTH) Bến Tre đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền nhân dân tỉnh Bến Tre; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh

Lên đầu