Doanh nghiệp truyền hình trả tiền được giảm mức thu phí truyền hình trả tiền trong năm 2021

Doanh nghiệp truyền hình trả tiền được giảm mức thu phí truyền hình trả tiền trong năm 2021

14/12/2020

Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC Ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Hội thảo ứng dụng giải pháp, công nghệ số trong truyền hình

Hội thảo ứng dụng giải pháp, công nghệ số trong truyền hình

14/12/2020

Ngày 02/12/2020 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã diễn ra Hội thảo Ứng dụng giải pháp, công nghệ số trong truyền hình - Thảo luận việc thực hiện tự chủ tài chính của các Đài Phát thanh Truyền hình do Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV) tổ chức

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Vũ Thư mạnh dạn triển khai truyền thông đa phương tiện

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Vũ Thư mạnh dạn triển khai truyền thông đa phương tiện

14/12/2020

Đài Truyền thanh – Truyền hình Vũ Thư là đơn vị luôn đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện. Bám sát và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hưng Yên năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hưng Yên năm 2020

12/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện chức năng báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng năm 2020

12/12/2020

Năm 2020, Đài Phát thanh, truyền hình (PTTH) Sóc Trăng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền nhân dân tỉnh Sóc Trăng; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai năm 2020

12/12/2020

Đài PTTH tỉnh đồng Nai thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bến Tre năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bến Tre năm 2020

12/12/2020

Năm 2020, Đài Phát thanh, truyền hình (PTTH) Bến Tre đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền nhân dân tỉnh Bến Tre; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam năm 2020

12/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Quảng Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Nam; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

12/12/2020

Năm 2020, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy vai trò phản biện, giám sát xã hội, kịp thời đề xuất xây dựng, chỉnh sửa chính sách pháp luật của một cơ quan báo chí

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang năm 2020

12/12/2020

Năm 2020, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh An Giang đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Báo chí năm 2016. Thông qua các loại hình báo nói, báo hình, trang thông tin điện tử, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được Đài PT-TH An Giang thông tin đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nam Định năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nam Định năm 2020

12/12/2020

Năm 2020, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh Nam Định đã tập trung tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh; Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, tuyệt đối không để xảy ra sai sót về chính trị trên sóng

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Nam năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Nam năm 2020

12/12/2020

Năm 2020, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh Hà Nam đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng và tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các sự kiện thời sự chính trị, phản ánh các hoạt động về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Ninh năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Ninh năm 2020

12/12/2020

Năm 2020, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh Bắc Ninh đã tập thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan báo chí, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên năm 2020

12/12/2020

Năm 2020, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh Thái Nguyên đã tuyên truyền về các chỉ đạo của Đảng, nhà nước; các sự kiện và sinh hoạt chính trị quan trọng; các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ, địa phương nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội với trên 4.500 tin, bài, phóng sự, chương trình

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Yên năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Yên năm 2020

12/12/2020

Năm 2020, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh Phú Yên đã thông tin đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân. Đài đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Kạn năm 2020

12/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Bắc Kạn thực hiện chức năng là cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Kạn, bám sát các quy định tại Luật Báo chí năm 2016 để triển khai trong thực tiễn

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An năm 2020

12/12/2020

Năm 2020, Đài Phát thanh, truyền hình (PTTH) tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền nhân dân tỉnh Nghệ An

Cụm thi đua số 7 các đài phát thanh, truyền hình miền Đông Nam bộ tổ chức Hội thảo với chủ đề: Vấn đề tác quyền trong lĩnh vực phát thanh-Truyền hình

Cụm thi đua số 7 các đài phát thanh, truyền hình miền Đông Nam bộ tổ chức Hội thảo với chủ đề: Vấn đề tác quyền trong lĩnh vực phát thanh-Truyền hình

12/12/2020

Đài Phát thanh, truyền hình (PTTH) Tây Ninh, đơn vị Cụm trưởng - Cụm thi đua số 7 các Đài PTTH miền Đông Nam bộ gồm 8 đài PTTH: Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo với chủ đề: Vấn đề tác quyền trong lĩnh vực phát thanh -Truyền hình

Hội thao, giao lưu văn nghệ của Cụm thi đua số 8 các đài phát thanh, truyền hình miền Tây Nam Bộ năm 2020

Hội thao, giao lưu văn nghệ của Cụm thi đua số 8 các đài phát thanh, truyền hình miền Tây Nam Bộ năm 2020

12/12/2020

Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh với vai trò là Cụm trưởng - Cụm thi đua số 8 (các đài PTTH miền Tây Nam bộ gồm 06 Đài PTTH: Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh) đã đăng cai tổ chức Hội thao - giao lưu văn nghệ lần thứ XVII năm 2020. Tham dự có trên 250 vận động viên là: phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, biên dịch viên và viên chức đang công tác tại các đài Cụm thi đua số 8

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

12/12/2020

Trong năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin, tuyên truyền kịp thời, trung thực những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, của đất nước; là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước; là diễn đàn tin cậy của nhân dân

Lên đầu