Ngày 06/5/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 393/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Đặng Huy Cường giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai.

 

Theo đó, ông Đặng Huy Cường, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai có thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày ký.

Việc bổ nhiệm ông Đặng Huy Cường giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện quy trình thoả thuận, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu