Ngày 08/3/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hằng giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Bà Hoàng Thị Hằng, Quyền Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang có thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày ký.

Theo hồ sơ, bà Hoàng Thị Hằng sinh năm 1974, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Hoàng Thị Hằng có trình độ chuyên môn Cử nhân Báo chí; trình độ Cao cấp Lý luận Chính trị; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về báo chí do Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Bà Hoàng Thị Hằng đã có hơn 20 năm công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang, được giao đảm nhận nhiều vị trí công tác lãnh đạo như Phó Trưởng phòng Thời sự; Trưởng phòng Thời sự và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 10 năm 2020, Quyền Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang từ tháng 10 năm đến nay trước khi bổ nhiệm Giám đốc Đài.

Bà Hoàng Thị Hằng cũng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ nhà báo giai đoạn 2021-2025.

Việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hằng giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Hà Giang đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện quy trình thoả thuận, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Sau khi kiện toàn, đội ngũ lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang gồm có:

- Bà Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Đài;

- Ông Trần Việt Tuyên, Phó Giám đốc Đài

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu