Bà Nguyễn Thị Hải Anh, Quyền Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai có thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày ký.

Theo hồ sơ, bà Nguyễn Thị Hải Anh sinh năm 1973, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Hoàng Thị Hằng có trình độ chuyên môn Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; trình độ Cao cấp Lý luận Chính trị; có chứng nhận bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Lào Cai; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về báo chí do Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ nhà báo giai đoạn 2021-2025.

Trước khi bổ nhiệm được Giám đốc Đài, bà Nguyễn Thị Hải Anh được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai điều động, bổ nhiệm Quyền Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lao Cai từ tháng 11 năm 2020.

Việc bổ nhiệm Nguyễn Thị Hải Anh giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện quy trình thoả thuận, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu