Thứ ba, 30/05/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 30/05/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ năm, 17/03/2022

Bổ nhiệm Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang

Ngày 10/3/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Chuyển giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang bổ nhiệm ông Lê Văn Chuyển, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang kể từ ngày 10/3/2022. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Đài PTTH Kiên Giang

Ông Lê Văn Chuyển sinh năm 1972, có trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí, Thạc sỹ Kinh tế; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ C; Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Ông Lê Văn Chuyển đã hoàn thành các khóa, chương trình bồi dưỡng: Nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2; Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp; Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Lê Văn Chuyển đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ Nhà báo giai đoạn 2021 - 2025, số thẻ: 019533.

Trước đó, ông Lê Văn Chuyển là Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang. Năm 2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang./.

BBT