Thứ ba, 30/05/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 30/05/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ sáu, 14/01/2022

Bổ nhiệm Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Ngày 01/01/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Văn Báu, giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

Ông Phạm Văn Báu sinh ngày 19/10/1978, có trình độ Cử nhân Khoa học - ngành Văn học; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính; Ngoại ngữ: tiếng Anh B1 - bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, đạt chuẩn theo Thông tư 03/2012/TT-BTTTT; đã hoàn thành các khóa, chương trình bồi dưỡng: Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; Nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí; Bồi dưỡng chuyên sâu các chuyên đề thuộc lĩnh vực “Báo chí – Xuất bản”; Nghiệp vụ báo chí.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, ông Phạm Văn Báu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa.

Lễ công bố các Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh Thanh Hóa về công tác cán bộ

Việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Báu giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã được Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện quy trình thoả thuận, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

BBT