Thứ tư, 28/07/2021 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 28/07/2021

Thứ sáu, 25/06/2021

Bổ nhiệm Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2347/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Công Sơn giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định. Thời hạn bổ nhiệm 5 (năm) năm kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Sơn giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện quy trình thoả thuận, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

 

BBT