Ngày 12/5/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lâm Văn Minh giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình.

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình (Ảnh: Đài PTTH Thái Bình)

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã bổ nhiệm ông Lâm Văn Minh, Phó Giám đốc phụ trách Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình có thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày ký.

Việc bổ nhiệm ông Lâm Văn Minh giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện quy trình thoả thuận, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Sau khi kiện toàn lãnh đạo cơ quan báo chí, hiện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình gồm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu