Ngày 25/02/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 1483/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Tuyền giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An

 

Bà Lê Thị Thanh Tuyền, Trưởng phòng Biên tập, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An có thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày ký.

Theo hồ sơ, Lê Thị Thanh Tuyền sinh năm 1976; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Lê Thị Thanh Tuyền có trình độ chuyên môn Cử nhân Báo chí; trình độ lý luận chính trị Cao cấp Lý luận Chính trị; chứng chỉ bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III (2020); chứng chỉ Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Quản lý nhà nước về báo chí (2020); hiện là Trưởng phòng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An.

Bà Lê Thị Thanh Tuyền công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An từ năm 2002 và được giao đảm nhận nhiều vị trí công tác lãnh đạo như: Phó Trưởng phòng Truyền hình (từ 2013 - 2015); Phó Trưởng phòng Thời sự (2015 - 2017); Trưởng phòng Biên tập (từ tháng 8/2017 đến nay).

Bà Lê Thị Thanh Tuyền cũng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ nhà báo giai đoạn 2021-2025.

Việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Tuyền giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện quy trình thoả thuận, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Sau khi kiện toàn, đội ngũ lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An gồm có:

- Ông Lê Hồng Phước, Giám đốc Đài;

- Bà Lê Thị Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Đài

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu