Chủ nhật, 05/02/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Chủ nhật, 05/02/2023

Thứ năm, 01/12/2022

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

 

Ngày 29/11/2022, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND-TC về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm ông Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Ông Cao Anh Minh có trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Kỹ sư Kỹ thuật truyền hình và Âm thanh, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1, Tiếng Nga trình độ D; đã hoàn thành: Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về báo chí, Chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí, Chương trình quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính, Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015 (đối tượng 3), Chương trình bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Sở, Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018, năm 2019 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quản lý…

Ông Cao Anh Minh đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền hình và đảm nhiệm qua nhiều chức vụ lãnh đạo, cụ thể: Từ tháng 1/1998 đến tháng 12/2001: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Kỹ thuật, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Từ tháng 1/2002 đến tháng 8/2010: Trưởng phòng Phòng Quản lý Kỹ thuật, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Từ tháng 9/2010 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó từ tháng 3/2022: được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến khi có Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo quy định.

BBT