Thứ ba, 30/05/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 30/05/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ năm, 03/03/2022

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Ngày 01/3/2022, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung), Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, phụ trách kênh VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội kể từ ngày 01/3/2022. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài PTTH Hà Nội

Ông Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung) sinh năm 1975, có trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Nguyễn Kim Khiêm đã hoàn thành các khóa, chương trình bồi dưỡng: Nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương. Ông Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung) đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ Nhà báo giai đoạn 2021 - 2025, số thẻ: 006691./.

BBT