Thứ hai, 26/02/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 26/02/2024 Phát thanh, truyền hình

Thứ sáu, 30/12/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hợp nhất Nghị định số 06/2016/NĐ-CP và Nghị định số 71/2022/NĐ-CP

Ngày 01 tháng 10 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, có hiệu lực thi nhành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định pháp luật về dịch vụ phát thanh, truyền hình, Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 14/VBHN-BTTTT hợp nhất nội dung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình và nội dung Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP.

Hiện nay, văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTTTT đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và truyền thông tại địa chỉ:

https://www.mic.gov.vn/mic_2020/Pages/VanBan/14844/14_VBHN-BTTTT.html người dân và các doanh nghiệp có thể tra cứu các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình để thực hiện./.

BBT