Thứ tư, 04/10/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 04/10/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ bảy, 03/06/2023

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo về công tác quản lý trong hoạt động phát thanh, truyền hình

 

Nguồn https://quochoitv.vn/kien-nghi-trong-hoat-dong-phat-thanh-truyen-hinh