Thứ bảy, 13/08/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ bảy, 13/08/2022

Thứ ba, 14/09/2021

Bộ TTTT công bố Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình

 

 

Ngày 23/8/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1265/QĐ-BTTTT công bố Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình.

Theo đó, nội dung các tiêu chí gồm: Tiêu chí về nội dung sản phẩm chương trình phát thanh, truyền hình; Tiêu chí về kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng sản phẩm chương trình phát thanh, truyền hình; Tiêu chí về lưu trữ sản phẩm chương trình phát thanh, truyền hình.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình.

Việc ban hành tiêu chí làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

Quyết định số 1265/QĐ-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Toàn văn Quyết định số 1265/QĐ-BTTTT cập nhật tại đây: Download 

BBT