Cụm thi đua số 7 gồm 08 Đài Phát thanh, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình, gồm: Đài PTTH Đồng Nai, Đài PTTH Bình Dương, Đài PTTH Bình Thuận, Đài PTTH Bình Phước, Đài PTTH Tây Ninh, Đài PTTH Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đại diện các Đài trong Cụm thi đua số 7 đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung ký giao ước thi đua năm 2020. Theo đó, các nội dung tập trung thực hiện trong năm là triển khai có hiệu quả định hướng công tác báo chí của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí, phát thanh, truyền hình; tích cực, chủ động chuyển đổi mô hình tổ chức để tập trung vào nhiệm vụ sản xuất chương trình nhằm nâng cao chất lượng nội dung…

Cũng tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua đã đánh giá về tình hình thực hiện chương trình “Kết nối Đông Nam Bộ”. Ông Vũ Xuân Trường - Giám đốc Đài PTTH Tây Ninh cho biết: Trong năm 2020, đơn vị sẽ tổ chức hội thảo ở 3 nội dung về Công nghệ IT, định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sản xuất phát thanh truyền hình và ứng dụng MT5 trong sản xuất lưu trữ các tác phẩm phát thanh truyền hình./.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu