Thứ tư, 05/10/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 05/10/2022

Thứ tư, 18/08/2021

Các Đài PTTH xây dựng chuyên mục hướng dẫn, phổ biến kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phòng, chống Covid-19

Triển khai Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục PTTH&TTĐT) đã có văn bản đề nghị các Đài/đơn vị triển khai:

1. Nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 3082/BTTTT-CBC ngày 13/8/2021 để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

2. Xây dựng chuyên mục; tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng các nội dung về hướng dẫn, phổ biến kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19 trên sóng phát thanh, truyền hình, cụ thể:

Đối với các Đài/Đơn vị đã có chuyên mục: Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng các nội dung về hướng dẫn, phổ biến kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm tối thiểu 03 lần/ngày; lựa chọn phát sóng vào khung giờ, thời điểm có nhiều người xem, người nghe.

Đối với các Đài/Đơn vị chưa có chuyên mục: Xây dựng, mở mới chuyên mục hướng dẫn, phổ biến kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng các chương trình về vấn đề này, bảo đảm tối thiểu 03 lần/ngày; lựa chọn phát sóng vào khung giờ, thời điểm có nhiều người xem, người nghe.

3. Đẩy mạnh sản xuất các chương trình giải trí, thông qua đó lồng ghép tuyên truyền về thông điệp 5K, hướng dẫn, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Cục PTTH&TTĐT cũng đề nghị các Đài PTTH thực hiện thống kê, báo cáo số liệu các chương trình đã phát sóng trên kênh phát thanh, kênh truyền hình; đăng tải lại trên trang thông tin điện tử và trên các nền tảng mạng xã hội khác của Đài và gửi Báo cáo về Cục PTTH&TTĐT (115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) vào ngày 25 hàng tháng; file mềm báo cáo gửi vào email: lehong20689@gmail.com; ngocmaidpt@gmail.com để Cục PTTH&TTĐT tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

BBT