Thứ hai, 25/10/2021 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 25/10/2021

Thứ tư, 05/05/2021

Cảnh báo Websites vi phạm bản quyền kênh chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bản quyền trên phát thanh, truyền hình; qua công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị vi phạm, 03 websites dưới đây đã vi phạm bản quyền kênh chương trình phát thanh thuộc sở hữu của Đài Tiếng nói Việt Nam, cụ thể:

  1. radiovietnamonline.com
  2. onlineradiobox.com
  3. tivihot.net

Căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý đối với hành vi vi phạm bản quyền, Cục PTTH&TTĐT sẽ phối hợp cơ quan có thẩm quyền và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet trong nước (các ISP) để triển khai các biện pháp kỹ thuật chặn truy cập 03 websites nêu trên tại Việt Nam.

Trường hợp chủ sở hữu websites có kiến nghị, vui lòng liên hệ qua email copyright-reports@mic.gov.vn

BBT