Ngày 28/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số 236/GP-BTTTT (cấp lần đầu) cho Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương, với loại hình dịch vụ truyền hình cáp kỹ thuật số.

Ngày 07/5/2021, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy chứng nhận số 72/GCN-KENH-PTTH&TTĐT chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cho Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương.

Theo đó, 36 kênh chương trình truyền hình trong nước được Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương cung cấp trên dịch vụ truyền hình cáp kỹ thuật số của doanh nghiệp, bao gồm:

- 7 kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Quốc gia;

- 21 kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương;

- 8 kênh chương trình truyền hình trong nước khác.

Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương HTVC có trách nhiệm cung cấp đúng danh mục các kênh chương trình đã được ghi tại Giấy chứng nhận này trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cáp kỹ thuật số của doanh nghiệp; thực hiện theo đúng các quy định của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bản quyền chương trình truyền hình và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Danh mục kênh chương trình đăng ký theo file đính kèm tại đây:

Download 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu