Công tác chỉ đạo, định hướng

Với vai trò là đơn vị tham mưu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, trong giao ban báo chí định kỳ hàng tuần, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục PTTH&TTĐT) đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, đặc biệt là các đài phát thanh, truyền hình thông tin, tuyên truyền,phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý như: Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành gồm: Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng cho các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đảm bảo phục vụ hiệu quả cho công tác xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí.

 

Công tác hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động quản lý báo chí, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, năm 2020, Cục PTTH&TTĐT đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Cục đã tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản;Nghị định thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định thay thế là Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.Tại các Nghị định này đã bổ sung một số hành vi mới, nâng mức xử phạt và hình thức phạt bổ sungđể đảm bảo tính răn đe và phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình xử lý vi phạm.

 

Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cục PTTH&TTĐT luôn thực hiện tốt công tác thực thi chính sách pháp luật trong hoạt động xử lý vi phạm hành chính. Ngày 03/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 2092a/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2020. Tuy nhiên, do dịch Covid 19, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục PTTH&TTĐT đã điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, năm 2020, Cục PTTH&TTĐT đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp truyền hình trả tiền về việc thực hiện chính sách pháp luật về quyền nộp phí dịch vụ truyền hình trả tiền(Công ty Sao Đỏ, Công ty Phương Nam…).

Cục PTTH&TTĐT luôn tăng cường trong công tác hậu kiểm đối với lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Từ đầu năm đến nay,Cục PTTH&TTĐT đã xử phạt vi phạm hành chính 15 trường hợp với số tiền là gần 609 triệu đồng.Trong đó, 02 trường hợp thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình; 13 trường hợp về thông tin điện tử. Sai phạm chủ yếu là thực hiện không đúng quy định trong giấy phép thiết lập mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng của người sử dụng trên mạng xã hội có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo không theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý; cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng không đúng nội dung kịch bản đã được phê duyệt; thực hiện không đúng quy định tại Giấy phép thiết lập mạng xã hội; cung cấp, truyền đưa thông tin số để xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật xúc phạm uy tín của tổ chức; không đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật và quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội.

Nhìn chung, công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử luôn được thực hiện một cách công khai, minh bạch và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhcũng được triển khai tích cực và đồng bộ Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính, Cục PTTH&TTĐ, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát những hạn chế, những khó khăn và vướng mắc trong các quy định pháp luật để đề xuất, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh xử lý vi phạm hành chính; tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính để nâng cao kỹ năng trong quá trình thực thi chính sách pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu