Thứ ba, 30/05/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 30/05/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ sáu, 08/07/2022

Cụm thi đua số 2 các Đài PT-TH các tỉnh trung du miền núi phía Bắc sơ kết công tác thi đua phát thanh - truyền hình 6 tháng đầu năm

Ngày 1/7, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, 8 đài phát thanh - truyền hình Cụm thi đua số 2 gồm Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên đã sơ kết công tác thi đua phát thanh - truyền hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đao Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo các đài trong cụm thi đua.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua phát thanh - truyền hình 6 tháng đầu năm Cụm thi đua số 2 các Đài PT-TH các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

6 tháng đầu năm 2022, các đài phát thanh - truyền hình trong Cụm thi đua số 2 đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp ủy và chính quyền địa phương; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình; tăng thời lượng các chương trình tự sản xuất, đổi mới hình thức thể hiện, tăng tính hấp dẫn từng chương trình; tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhiều tác phẩm báo chí của các đài phát thanh - truyền hình trong cụm có chất lượng, đạt giải cao tại Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn quốc và Giải Báo chí Quốc gia và các cuộc thi do Trung ương, tỉnh tổ chức.

Đối với công tác thi đua, các đài đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí, tổ chức phong trào thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung thi đua gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất các chương trình có tính giáo dục, có chất lượng cao về nội dung, đa dạng, phong phú về hình thức thể hiện. Ứng dụng công nghệ thông tin; từng bước nghiên cứu, ứng dụng số hóa, kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất chương trình, gắn thi đua với đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình. Cùng với đó, các đài quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, phân tích nguyên nhân khó khăn; đề xuất giải pháp đổi mới phương thức, bảo đảm lộ trình thực hiện tự chủ theo quy hoạch báo chí; vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình.

Trong thời gian tới, các đài phát thanh - truyền hình trong Cụm thi đua số 2 tiếp tục tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh trên các lĩnh vực; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; sản xuất các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, theo hướng chuyên nghiệp; tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu công cuộc chuyển đổi số lĩnh vực phát thanh - truyền hình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: http://caobangtv.vn/tin-tuc-n51837/cum-thi-dua-so-2-cac-dai-ptth-cac-tinh-trung-du-mien-nui-phia-bac-so-ket-cong-tac-thi-dua-phat-thanh--truyen-hinh-6-thang-dau-nam.html

BBT