Sáng 25/12, tại thành phố Vĩnh Yên, Cụm thi đua số 2 Bộ Thông tin và Truyền thông gồm Đài Phát thanh - Truyền hình 8 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020. Tới dự có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh phát động. Nổi bật là tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các địa phương; tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền phòng chống thiên tai, dịch bệnh; các biện pháp giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. 

Các đơn vị trong Cụm đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình. Các chương trình phát sóng bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền. Các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng và thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, đồng thời, đẩy mạnh hợp tác sản xuất chương trình và hợp tác quốc tế. 

Bên cạnh đó, tập trung làm tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị phát thanh, truyền hình, bảo đảm an toàn phát sóng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên; tích cực tham gia và đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi báo chí do Trung ương và địa phương tổ chức.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 thảo luận, thống nhất các nội dung thi đua trong năm 2021 gồm: Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh phát động. Đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình, thực hiện sản xuất chương trình theo hướng chuyên nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nội dung chương trình. Sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Khẳng định vị trí và những đóng góp tích cực của Đài Phát thanh - Truyền hình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đất nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị 8 Đài Phát thanh - Truyền hình Cụm thi đua số 2 chủ động nắm bắt và thay đổi theo xu thế phát triển của công nghệ. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên truyền có hiệu của việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; phản ánh kịp thời, toàn diện tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi địa phương. Chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng các chương trình, phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao về thông tin, giải trí của công chúng. Các đơn vị trong Cụm tăng cường hợp tác, hỗ trợ chia sẻ thông tin, trao đổi chương trình, nhất là các chương trình tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển du lịch của mỗi tỉnh.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu