Thứ hai, 26/02/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 26/02/2024 Phát thanh, truyền hình

Thứ hai, 10/10/2022

Cung cấp kênh chương trình khi chưa được cấp chứng nhận danh mục kênh, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội bị xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng

 

Vừa qua, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định xử phạt Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vì hành vi cung cấp các kênh chương trình không có trong Giấy chứng nhận danh mục kênh trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền của doanh nghiệp.

Ngày 20/9/2022, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-VPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn Viettel với số tiền phạt là 40 triệu đồng.

Giao diện ứng dụng TV360 (Ảnh chụp màn hình)

Tập đoàn Viettel bị xử phạt vì đã thực hiện hành vi cung cấp 21 kênh chương trình truyền hình khi chưa được cấp chứng nhận cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trên mạng Internet của doanh nghiệp (ứng dụng Internet TV360). Đây là hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm g, Khoản 3, Điều 17 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Đến nay, Tập đoàn Viettel đã thực hiện các biện pháp khắc phục vi phạm theo quy định, bao gồm: dừng cung cấp 21 kênh chương trình chưa được cấp chứng nhận cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trên mạng Internet của doanh nghiệp; nộp phạt đúng theo thời hạn được nêu trong Quyết định. Đồng thời, thực hiện nộp hồ sơ đăng ký bổ sung danh mục kênh chương trình đối với các kênh chưa được cấp chứng nhận.

Việc theo dõi các nội dung cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền của các doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, luôn được Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chú trọng thực hiện. Hoạt động này nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật của doanh nghiệp; rà soát, theo dõi việc cung cấp các nội dung không phù hợp để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh doanh nghiệp, giúp nội dung cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phù hợp thuần phong mỹ tục, bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.

 

BBT