Thứ tư, 04/10/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 04/10/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ sáu, 11/12/2020

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Dương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Bình Dương luôn bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy địa phương để tổ chức tuyên truyền, xây dựng, sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần của các tầng lớp nhân dân

Ảnh: Trụ sở Đài PTTH Bình Dương

Hiện Đài có 133 đầu chương trình truyền hình và 87 đầu chương trình phát thanh với chất lượng cao hơn, được tổ chức sản xuất, khai thác và sắp xếp phát sóng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng trên 2 kênh truyền hình BTV1, BTV2 và kênh phát thanh FM 92,5 Mz. Các chương trình này được Hội đồng thẩm định các chương trình PT-TH và phim truyện đánh giá cao, thu hút được khán, thính giả xem và nghe Đài, đồng thời tạo được nguồn thu thông qua tài trợ, quảng cáo.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức Đài PTTH tỉnh Bình Dương thực sự là một tập thể luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tích cực học tập nâng cao năng lực chuyên môn và luôn hành động vì sự nghiệp phát thanh và truyền hình.

Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ chính trị hàng đầu nên Ban lãnh đạo Đài luôn tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này. Hằng năm, các phòng chuyên môn tùy theo chức năng, nhiệm vụ đều xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để tuyên truyền bằng nhiều thể loại với hình thức phong phú, hấp dẫn. Một số nội dung nổi bật là: Tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai các Nghị quyết Trung ương khóa XII; biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Tuyên truyền tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước, của tỉnh và công tác lãnh đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh của lãnh đạo Tỉnh và các ngành liên quan; tình hình chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng trong và ngoài tỉnh. Chú trọng tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch.Tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tình hình dịch bệnh trên người và gia cầm, gia súc, đặc biệt đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới...

Song song đó, Đài đã sản xuất nhiều chương trình mảng giải trí, văn nghệ, thể thao hấp dẫn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân như: Chương trình “10 phút giải trí”, “Sắc màu cuộc sống”, “Chuyện lạ bốn phương”, “Thế giới đó đây”, “Trang du lịch”, “Tạp chí văn hóa nghệ thuật”, “Ca nhạc thiếu nhi”, “Âm nhạc dân tộc”, “Sân khấu cải lương”, “Ca nhạc theo yêu cầu”, “Thế giới thể thao”, “Bóng đá quốc tế”, “Bản tin thể thao”, v.v..Đồng thời mở rộng qui mô các giải thể thao truyền thống mang tầm quốc tế như: Giải Việt dã chào năm mới, Giải Bóng đá Quốc tế Truyền hình Bình Dương, Giải xe Bình Dương Truyền hình Bình Dương, Giải Bida carom 3 băng quốc tế  mang lại nguồn thu đáng kể cho Đài.

Trong năm 2020, Đài PTTH tỉnh Bình Dương thực hiện tốt các hoạt động theo giao ước thi đua ký kết đầu năm của Cụm thi đua số 7 - các Đài PTTH Đông Nam bộ và đã được tặng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh và các Bộ, ngành như: - Tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2020 đạt được các Giải thưởng: 02 Giải Bạc, 01 Giải Đồng, 01 Bằng khen và 01 Giải Người dẫn chương trình xuất sắc; Giải B, Giải Báo chí của Bộ Quốc phòng tác phẩm “Mở rừng”; Giải Khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2020 Giải khuyết khích Giải báo chí về chủ đề Văn hóa ứng xử  do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Đạt Giải khuyến khích phóng sự PTTH viết về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế tổ chức; Đạt Giải khuyến khích Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

BBT