Ngày 2/3, Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Thái Nguyên đã công bố các quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Đài, thực hiện Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo Đài PTTH Thái Nguyên trao các Quyết định sắp xếp lại bộ máy tổ chức bộ máy hoạt động của Đài (Ảnh: Đài PTTH Thái Nguyên)

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài PTTH tỉnh Thái Nguyên, Đài tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Việc sắp xếp này được  chia làm 2 giai đoạn, từ tháng 3/2020 đến năm 2022.

Giai đoạn 1: tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ 14 phòng xuống còn 10 phòng chuyên môn. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn được quy định trong Đề án số 227 đã được UBND tỉnh phê duyệt về việc tổ chức lại bộ máy hoạt động của Đài; căn cứ vào năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn, trình độ đào tạo, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài tiến hành sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp phòng, trong đó tập trung chủ yếu ở các phòng thuộc diện sáp nhập để bố trí và bổ nhiệm lại 10 chức danh Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giai đoạn 2 (hoàn thành trong quý IV/2022), sẽ thực hiện sắp xếp đội ngũ Phó Trưởng phòng hoặc thực hiện quy trình tổ chức lại đối với tất cả các đồng chí Phó Trưởng phòng đương nhiệm, đảm bảo số lượng theo Đề án tổ chức lại bộ máy hoạt động của Đài đã được phê duyệt.

Đảng bộ Đài PTTH Thái Nguyên đã chỉ định 05 Bí thư Chi bộ của các phòng thuộc diện sáp nhập nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

http://thainguyentv.vn/dai-pt-th-tinh-thai-nguyen-cong-bo-cac-quyet-dinh-sap-xep-lai-to-chuc-bo-may-76877.html

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu